نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

عکاسی – بانوان – پاییز 97 احمد ناطقی
عکاسی – بانوان – پاییز 97
احمد ناطقی

شنبه 18:15 الی 19:30 (از 21 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 3 – پاییز 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 3 – پاییز 97
احمد ناطقی

شنبه 16:30 الی 17:45 (از 21 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 2 – پاییز 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 2 – پاییز 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:30 الی 17:45 (از 22 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 18 (از 18 مهر)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – پاییز 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 18 الی 19:30 (از 23 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح دو – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی سطح دو – پاییز 97
عباس گودرزی

دوشنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 2 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح سه – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی سطح سه – تابستان 97
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 17:45 (از 3 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – تابستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – تابستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 24 مرداد)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – آقایان و بانوان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – آقایان و بانوان – تابستان 97
احمد ناطقی

یکشنبه 18:15 الی 19:30 (24 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت سطح دو – شهریور 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت سطح دو – شهریور 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18:15 الی 19:30 (از 10 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح دو – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی سطح دو – تابستان 97
عباس گودرزی

دوشنبه 16:30 الی 17:45 (از 1 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی سطح دو – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی سطح دو – تابستان 97
احمد ناطقی

شنبه 16:30 الی 17:45 (از 23 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال