نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

آموزش عکاسی – ویژه آقایان – بهار 99 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – ویژه آقایان – بهار 99
احمد ناطقی

بعد از تعطیلات کرونایی

7 هفته

حضوری : 2,500,000 تومان
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – تابستان 99 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – تابستان 99
عباس گودرزی

شنبه 16:30 الی 19:30 (از 11 مرداد)

6 جلسه (بمدت 18 ساعت)

نوع دوره: مجازی (آنلاین تصویری)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش طراحی کاراکتر – تابستان 99 عباس گودرزی
آموزش طراحی کاراکتر – تابستان 99
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 14 مرداد)

6 جلسه (بمدت 18 ساعت)

نوع دوره: مجازی (آنلاین تصویری)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 3 – زمستان 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 3 – زمستان 98
احمد ناطقی

شنبه ها 16:30 الی 17:45 (از 21 دی)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 2 – زمستان 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 2 – زمستان 98
احمد ناطقی

شنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 21 دی)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی آقایان – زمستان 98 احمد ناطقی
عکاسی آقایان – زمستان 98
احمد ناطقی

یکشنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 22 دی)

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی بانوان – زمستان 98 احمد ناطقی
عکاسی بانوان – زمستان 98
احمد ناطقی

یکشنبه ها 16:30 الی 17:45 (از 22 دی)

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – زمستان 98 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – زمستان 98
عباس گودرزی

شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 21 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – زمستان 98 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – زمستان 98
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (از 17 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 3 – پاییز 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 3 – پاییز 98
احمد ناطقی

یکشنبه ها 17 الی 18:15 (از 31 شهریور)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 2 – پاییز 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 2 – پاییز 98
احمد ناطقی

شنبه ها 16:30 الی 17:45 (از 30 شهریور)

7 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تکنیک های اجرا و کارگاه های خلاقیت عباس گودرزی
تکنیک های اجرا و کارگاه های خلاقیت
عباس گودرزی

چهارشنبه ها 16:30 الی 18:30 (از 22 آبان)

20 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال