فرصت یادگیری در تعطیلات کرونایی!

دسته بندی دوره های مجازی

هنر و رسانه
سیاسی و تاریخی
فرهنگ،معارف، سبک زندگی
مدیریت و اقتصاد
حقوق، فلسفه و علوم اجتماعی
بسته های موضوعی

دوره های مجازی هنر، رسانه و زبان

آموزش مجازی لهجه عراقی موسسه طلوع
آموزش مجازی لهجه عراقی
موسسه طلوع

مجازی (آموزش تصویری + صوت)

250 دقیقه فیلم، 100 دقیقه صوت


دوره های مجازی سیاسی و تاریخی


دوره های مجازی فرهنگ،معارف، سبک زندگی


دوره های مجازی مدیریت و اقتصاد


دوره های مجازی حقوق، فلسفه و علوم اجتماعی


بسته های موضوعی مجازی

درباره بسته های موضوعی:

بسته های ذیل مجموعه ای از دوره های مجازی است که در موضوعی خاص مشترک میباشند. شما با خرید این بسته ها تمامی دوره های بسته را بصورت یکجا و با تخفیف بیشتری خرید میکنید.

ثبت نام مجازی در دوره های فصول گذشته