دوره های استاد حجت الاسلام حمید رسایی :

دوره های آموزشی فعال حجت الاسلام حمید رسایی
آتش به اختیار حاج حسین یکتا
آتش به اختیار

مجازی

480 دقیقه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 150,000 تومان