نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 21 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 19 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:19 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس دوم – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس دوم – بهار 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:27 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس اول – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس اول – بهار 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:20 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال