نمایش تمام دوره های موضوعی هنر

آموزش کاریکاتور – سطح سه – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح سه – تابستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:13شهریور)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه فیلم – تابستان 96 بهروز افخمی
کارگاه فیلم – تابستان 96
بهروز افخمی

چهارشنبه ها - 16:30 (شروع:1شهریورماه)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – تابستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:3مرداد)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – تابستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:3مرداد)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – تابستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:19تیر)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش طراحی کاراکتر عباس گودرزی
آموزش طراحی کاراکتر
عباس گودرزی

بسته آموزش مجازی (بام)

10 جلسه (بمدت 170 دقیقه)

نوع دوره: مجازی (آفلاین تصویری)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – تابستان 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:24تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – تابستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:25تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی- کلاس ب – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی- کلاس ب – تابستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:25تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – کلاس الف – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – کلاس الف – تابستان 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:24تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 29 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال