نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

عربی ترم 3 – بانوان – تابستان 98 موسسه طلوع
عربی ترم 3 – بانوان – تابستان 98
موسسه طلوع

دوشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 14 مرداد)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مختبر اللغة (ویژه ترم 3 و 4) موسسه طلوع
مختبر اللغة (ویژه ترم 3 و 4)
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 12 تیر)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری ترم 1 – آقایان – تابستان 98 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری ترم 1 – آقایان – تابستان 98
سهیل کثیری نژاد

شنبه و دوشنبه 16:30 الی 19:30 (از 17 تیر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان
موسسه طلوع

سه شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 8 مرداد)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کتاب مطلع الفجر – عربی لهجه عراقی موسسه طلوع
کتاب مطلع الفجر – عربی لهجه عراقی
موسسه طلوع

کتاب (نوشتار)

به انضمام لوح فشرده (صوت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان
موسسه طلوع

چهارشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 9 مرداد)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان
موسسه طلوع

شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 12 مرداد)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – بانوان – sunrise
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise موسسه طلوع
زبان انگلیسی – آقایان – sunrise
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30

200 ساعت (ویژه ورودی های تابستان 1398)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری ترم 1 – بانوان – تابستان 98 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری ترم 1 – بانوان – تابستان 98
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 16 تیر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال