نمایش تمام دوره های موضوعی زبان

آموزش زبان عربی ویژه اربعین – برادران – پاییز 95 رحیم کثیر
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – برادران – پاییز 95
رحیم کثیر

شنبه - 16:45 الی 19:30 (شروع:24 مهرماه)

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال