اقتصاد

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
فرصت ها و تهدیدات رمزارزها و ارائه راهکار – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 500,000 ریال 200,000 ریال
پشت پرده (بانک، قاچاق، تولیدملی) – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – مجازی ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 600,000 ریال
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد (چیستی، چرایی و چگونگی)
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
اقتصاد اسلامی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – پیشرفته ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 500,000 ریال
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
دیپلماسی اقتصادی و تحریم؛ بررسی و نقدی بر عملکرد اقتصادی دولت ، ،
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
اقتصاد مقاومتی ( 2 )
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
نظام جمهوری اسلامی و راه های عملی اقتصاد بدون ربا (بررسی وضع موجود نظام بانکی کشور)
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
گفتمان های اقتصادی حاکم بر دولت‌های جمهوری اسلامی(1360-1392)
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
اقتصاد مقاومتی (1)
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
جریان شناسی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال

رسانه

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
جنگ سایبری و تروریسم سایبری – آفلاین تصویری ،
ثبت نام دوره مجازی 500,000 ریال 300,000 ریال
مبانی سواد رسانه ای (از تلویزیون تا فضای مجازی)
ثبت نام دوره مجازی 600,000 ریال 420,000 ریال
مراحل نگارش فیلمنامه مستند در بحران – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
سوژه یابی در رسانه
ثبت نام دوره مجازی 450,000 ریال 315,000 ریال
خبرنگاری در بحران، خبرنگاری در جنگ
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
انتقال تجربه در سینما – مجازی ، ،
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
دغدغه های فرهنگی و رسانه ای در دوران پسااستعماری – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
نظریه های تاثیر – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
استوری تلینگ (Story Telling) – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
روان شناسی و سینما
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ، ، ، ، ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
ژورنالیسم تلوزیونی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
کلیات فعالیت فرهنگی در فضای مجازی
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
معرفت شناسی سایبری
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
آموزش مهارت‌های رسانه‌ای ، ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
آموزش مهارت‌های رسانه‌ای – دوره پیشرفته ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
فن آوری ارتباطات، وضع موجود و چشم انداز آینده
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
ایده های نو در رسانه
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال


سیاسی

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
قرن جدید اسلام – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 500,000 ریال 250,000 ریال
تحولات منطقه – بررسی وقایع لبنان و عراق – اواخر سال 1398 ،
ثبت نام دوره مجازی 50,000 ریال
شوخی تلخ (اینستکس) ،
ثبت نام دوره مجازی 100,000 ریال
رضاخان از دیکتاتور وابسته تا قهرمان ملی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
از منافقین تا منتظری
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
جریان شناسی نفوذ در ایران – مفهوم، مصداق و راهکار ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 400,000 ریال
درامدی بر جریان شناسی سیاسی پس از پیروزی انقلاب – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
جریان شناسی نیروهای سیاسی بدو پیروزی انقلاب – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
جریان شناسی سیاسی احزاب (1357 الی 1368)
ثبت نام دوره مجازی 450,000 ریال 315,000 ریال
امریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند ؟
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
مولفه های گفتمانی دولت‌ها در جمهوری اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 300,000 ریال
بررسی مولفه‌های سیاسی-امنیتی ساخت درونی قدرت
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
طرح و نقد توافقنامه ژنو
ثبت نام دوره مجازی 150,000 ریال
درآمدی بر مطالعات رفتار سیاسی امریکا
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
تاریخ جنگ و راز قطعنامه 598
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال
دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
ثبت نام دوره مجازی 200,000 ریال