اقتصاد

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
تحریم(اثرگذاری تا خنثی سازی) – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 65,000 تومان 45,000 تومان
ظرفیت های کشور، از توهم تا واقعیت – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 100,000 تومان 60,000 تومان
تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 70,000 تومان 50,000 تومان
بانکداری بدون ربا – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 40,000 تومان
فرصت ها و تهدیدات رمزارزها و ارائه راهکار – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 50,000 تومان 20,000 تومان
پشت پرده (بانک، قاچاق، تولیدملی) – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – مجازی ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد (چیستی، چرایی و چگونگی)
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
اقتصاد اسلامی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – پیشرفته ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 50,000 تومان
دیپلماسی اقتصادی و تحریم؛ بررسی و نقدی بر عملکرد اقتصادی دولت ، ،
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
اقتصاد مقاومتی ( 2 )
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
نظام جمهوری اسلامی و راه های عملی اقتصاد بدون ربا (بررسی وضع موجود نظام بانکی کشور)
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
گفتمان های اقتصادی حاکم بر دولت‌های جمهوری اسلامی(1360-1392)
ثبت نام دوره مجازی 15,000 تومان
اقتصاد مقاومتی (1)
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان

تاریخ معاصر

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
تاریخ تمدن مغرب زمین – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 110,000 تومان 75,000 تومان
تمدن نوین اسلامی – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 40,000 تومان
تاریخچه و مبانی فکری انجمن حجتیه – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 270,000 تومان 190,000 تومان
بررسی پروژه تطهیر پهلوی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
تشکل های سیاسی دوران پهلوی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
در خدمت و خیانت پهلوی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 30,000 تومان
جریان شناسی نیروهای موثر در تاریخ معاصر ایران (1320-1342)
ثبت نام دوره مجازی 30,000 تومان
ایران در عصر پهلوی / جریان شناسی نیروهای موثر در تاریخ معاصر ایران (1285-1357) / قسمت دوم
ثبت نام دوره مجازی 30,000 تومان
ایران در عصر پهلوی / جریان شناسی نیروهای موثر در تاریخ معاصر ایران (1285-1357) / قسمت اول
ثبت نام دوره مجازی 30,000 تومان


سیاسی

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
شناخت ساختارهای آمریکا – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 110,000 تومان 75,000 تومان
تحریم(اثرگذاری تا خنثی سازی) – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 65,000 تومان 45,000 تومان
رهبری و انحراف کارگزاران – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 40,000 تومان
پشت پرده رسانه های بیگانه – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 85,000 تومان 60,000 تومان
ظرفیت های کشور، از توهم تا واقعیت – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 100,000 تومان 60,000 تومان
قرن جدید اسلام – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 50,000 تومان 25,000 تومان
تحولات منطقه – بررسی وقایع لبنان و عراق – اواخر سال 1398 ،
ثبت نام دوره مجازی 5,000 تومان
شوخی تلخ (اینستکس) ،
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
رضاخان از دیکتاتور وابسته تا قهرمان ملی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی نفوذ در ایران – مفهوم، مصداق و راهکار ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 40,000 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
درامدی بر جریان شناسی سیاسی پس از پیروزی انقلاب – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی نیروهای سیاسی بدو پیروزی انقلاب – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی سیاسی احزاب (1357 الی 1368)
ثبت نام دوره مجازی 45,000 تومان 31,500 تومان
امریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند ؟
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
مولفه های گفتمانی دولت‌ها در جمهوری اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 30,000 تومان
بررسی مولفه‌های سیاسی-امنیتی ساخت درونی قدرت
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
طرح و نقد توافقنامه ژنو
ثبت نام دوره مجازی 15,000 تومان
درآمدی بر مطالعات رفتار سیاسی امریکا
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان