اقتصاد

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
تحریم(اثرگذاری تا خنثی سازی)
ثبت نام دوره مجازی 65,000 تومان 45,000 تومان
ظرفیت های کشور، از توهم تا واقعیت
ثبت نام دوره مجازی 100,000 تومان 60,000 تومان
تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی
ثبت نام دوره مجازی 70,000 تومان 50,000 تومان
بانکداری بدون ربا
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 40,000 تومان
فرصت ها و تهدیدات رمزارزها و ارائه راهکار – آفلاین تصویری
ثبت نام دوره مجازی 50,000 تومان 20,000 تومان
پشت پرده (بانک، قاچاق، تولیدملی) – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – مجازی ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد (چیستی، چرایی و چگونگی)
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
اقتصاد اسلامی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
آموزش خبرنگار تحلیل گر اقتصادی – پیشرفته ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 50,000 تومان
دیپلماسی اقتصادی و تحریم؛ بررسی و نقدی بر عملکرد اقتصادی دولت ، ،
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
اقتصاد مقاومتی ( 2 )
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
نظام جمهوری اسلامی و راه های عملی اقتصاد بدون ربا (بررسی وضع موجود نظام بانکی کشور)
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
گفتمان های اقتصادی حاکم بر دولت‌های جمهوری اسلامی(1360-1392)
ثبت نام دوره مجازی 15,000 تومان
اقتصاد مقاومتی (1)
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان


سبک زندگی و خانواده

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
آموزش طب سنتی و اسلامی (سبک زندگی)
ثبت نام دوره مجازی 550,000 تومان 390,000 تومان
تربیت جنسی در سایه عفاف
ثبت نام دوره مجازی 130,000 تومان 90,000 تومان
نقش زن و مرد در قرآن
ثبت نام دوره مجازی 70,000 تومان 50,000 تومان
آداب همسرداری
ثبت نام دوره مجازی 90,000 تومان 65,000 تومان
تربیت فرزند (روان شناسی)
ثبت نام دوره مجازی 180,000 تومان 125,000 تومان
تربیت اقتصادی و مالی کودکان
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 42,000 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
قدرت و شکوه زن – مجازی ،
ثبت نام دوره مجازی 25,000 تومان
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله ،
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
مهارت های زندگی (تربیت فرزند) – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 15,000 تومان
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 3،2،1
ثبت نام دوره مجازی 70,000 تومان 49,000 تومان
سمینار جمعیت ؛ توسعه و پیشرفت/ چالش ها و دورنمای آینده
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان

سیاسی

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
شناخت ساختارهای آمریکا
ثبت نام دوره مجازی 110,000 تومان 75,000 تومان
تحریم(اثرگذاری تا خنثی سازی)
ثبت نام دوره مجازی 65,000 تومان 45,000 تومان
رهبری و انحراف کارگزاران
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 40,000 تومان
پشت پرده رسانه های بیگانه
ثبت نام دوره مجازی 85,000 تومان 60,000 تومان
ظرفیت های کشور، از توهم تا واقعیت
ثبت نام دوره مجازی 100,000 تومان 60,000 تومان
قرن جدید اسلام
ثبت نام دوره مجازی 50,000 تومان 25,000 تومان
تحولات منطقه – بررسی وقایع لبنان و عراق – اواخر سال 1398 ،
ثبت نام دوره مجازی 5,000 تومان
شوخی تلخ (اینستکس) ،
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
رضاخان از دیکتاتور وابسته تا قهرمان ملی – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی نفوذ در ایران – مفهوم، مصداق و راهکار ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 40,000 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
درامدی بر جریان شناسی سیاسی پس از پیروزی انقلاب – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی نیروهای سیاسی بدو پیروزی انقلاب – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
جریان شناسی سیاسی احزاب (1357 الی 1368)
ثبت نام دوره مجازی 45,000 تومان 31,500 تومان
امریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند ؟
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
مولفه های گفتمانی دولت‌ها در جمهوری اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 30,000 تومان
بررسی مولفه‌های سیاسی-امنیتی ساخت درونی قدرت
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
طرح و نقد توافقنامه ژنو
ثبت نام دوره مجازی 15,000 تومان
درآمدی بر مطالعات رفتار سیاسی امریکا
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان

فرهنگی

نام دورهاستادخرید دوره مجازی
چیستی رسانه و فرهنگ
ثبت نام دوره مجازی 60,000 تومان 40,000 تومان
گام دوم (بیان ماموریت ها، وظایف و ظرفیت ها) ، ، ، ، ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 100,000 تومان 70,000 تومان
آتش به اختیار ، ، ،
ثبت نام دوره مجازی 45,000 تومان 31,500 تومان
نقش مجموعه های خودجوش فرهنگی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 10,000 تومان
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
ثبت نام دوره مجازی 45,000 تومان 31,500 تومان
نام دورهاستادخرید دوره مجازی
بررسی و تحلیل مهمترین آثار ادبی ایران و جهان – مجازی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
مولفه های اقتصادی کردن محصولات فرهنگی
ثبت نام دوره مجازی 45,000 تومان 31,500 تومان
همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان
مدیریت نظام فرهنگی در جمهوری اسلامی؛ راهکارها و چالشها
ثبت نام دوره مجازی 15,000 تومان
مولفه های فرهنگی جنگ نرم
ثبت نام دوره مجازی 20,000 تومان