دوره های معاونت آموزش بهار 96

ثبت نام مراسم اعتکاف – خواهران موسسه طلوع
ثبت نام مراسم اعتکاف – خواهران
موسسه طلوع

فروردین 96

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام مراسم اعتکاف – برادران موسسه طلوع
ثبت نام مراسم اعتکاف – برادران
موسسه طلوع

فروردین 96

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه اقتصادی آقای رئیس جمهور ابراهیم رزاقی
برنامه اقتصادی آقای رئیس جمهور

پنجشنبه ها (شروع: 7 اردیبهشت ماه)

3 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96 مهدی ثنایی
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
مهدی ثنایی

یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 عباس محسنی
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1
عباس محسنی

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
روش های نقد متون تصویری – بهار 96 عبدالکریم خیامی
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
عبدالکریم خیامی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی سهیل کریمی
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی
سهیل کریمی

مجازی

2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی حسن شایانفر
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی
حسن شایانفر

مجازی

4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی موسی حقانی
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی
موسی حقانی

مجازی

2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی علی جعفری
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
علی جعفری

مجازی

3 ساعت(5جلسه)

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل سهیل کثیری نژاد
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل
سهیل کثیری نژاد

مجازی

4 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 40,000 تومان

دوره های مهارتی بهار 96

کارگاه طنز کوتاه و توئیتری – بهار 96 موسسه طلوع
کارگاه طنز کوتاه و توئیتری – بهار 96
موسسه طلوع

چهارشنبه - 15:30 الی 17:30 (20 اردیبهشت)

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس دوم – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس دوم – بهار 96
موسسه طلوع

شنبه ها - 16 الی 20 (شروع: 2 اردیبهشت)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه برادران موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه برادران
موسسه طلوع

سه شنبه 12 اردیبهشت - 16 الی 20

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه خواهران موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه خواهران
موسسه طلوع

پنج شنبه 31 فروردین - 15:30 الی 19:30

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی زیارتی راهیان نور موسسه طلوع
اردوی زیارتی راهیان نور
موسسه طلوع

21 الی 24 اسفند

4 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 29 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – بهار 96 علی اصغر ابدی
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – بهار 96
علی اصغر ابدی

شنبه ها و چهارشنبه ها - 17 الی 19 (شروع: 16 فروردین)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – بهار 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – بهار 96
حامد محمودی مزرعه شادی

دوشنبه ها - 15:30 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس اول – بهار 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس اول – بهار 96
حامد محمودی مزرعه شادی

پنجشنبه ها - 15:30 الی 19:30 (شروع:31 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 21 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – بهار 96 محسن آقایی
آموزش تدوین – بهار 96
محسن آقایی

یکشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:27 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 19 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:19 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس دوم – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس دوم – بهار 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:27 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس اول – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس اول – بهار 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:20 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 96

آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 17 فروردین)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 16 فروردین)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 17 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 16فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 96
سهیل کثیری نژاد

دوشنبه ها - 16:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

36 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 3 – بهار 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – بهار 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 15 فروردین)

49 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 2 – بهار 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – بهار 96
سهیل کثیری نژاد

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع:16 فروردین)

49 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 3– خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 3– خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19 (شروع: 28 فروردین)

10 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 15 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96
موسسه طلوع

سه شنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 15 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش تابستان 96

اردوی جهادی کرمانشاه – ویژه برادران موسسه طلوع
اردوی جهادی کرمانشاه – ویژه برادران
موسسه طلوع

شهریور 96

هفت روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی گروه های تکفیری و داعش – تابستان 96 صفاءالدین تبرائیان
جریان شناسی گروه های تکفیری و داعش – تابستان 96
صفاءالدین تبرائیان

دوشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع:16مردادماه)

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی و نقد سند 2030 نصرالله پژمانفر
بررسی و نقد سند 2030

مجازی

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
حکمت غرب شناسی – تابستان 96 عباس محسنی
حکمت غرب شناسی – تابستان 96
عباس محسنی

سه شنبه ها - 17 الی 19

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
رابطه ایران و آمریکا، فرصت ها و چالش ها – تابستان 96 فواد ایزدی
رابطه ایران و آمریکا، فرصت ها و چالش ها – تابستان 96
فواد ایزدی

پنجشنبه ها - ساعت 17 (شروع:12مردادماه)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر علی تقوی
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر
علی تقوی

مجازی

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
روان شناسی و سینما رضا پورحسین
روان شناسی و سینما
رضا پورحسین

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
نشانه های آخرالزمان( رویکرد تمدنی به مهدویت) محمد هادی همایون
نشانه های آخرالزمان( رویکرد تمدنی به مهدویت)
محمد هادی همایون

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
مولفه های گفتمانی دولت‌ها در جمهوری اسلامی پرویز امینی
مولفه های گفتمانی دولت‌ها در جمهوری اسلامی
پرویز امینی

مجازی

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 30,000 تومان
آموزش مقدماتی فلسفه علی رضا شفاه
آموزش مقدماتی فلسفه
علی رضا شفاه

مجازی

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان

دوره های مهارتی تابستان 96

کارگاه فیلمنامه سید محمد حسینی
کارگاه فیلمنامه
سید محمد حسینی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:21شهریور)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دوره کارآموزی کوهپیمایی – ویژه بانوان – تابستان 96 موسسه طلوع
دوره کارآموزی کوهپیمایی – ویژه بانوان – تابستان 96
موسسه طلوع

26 و 27 مرداد و 3 شهریور

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی – ویژه آقایان – تابستان 96 امین جدیدی
آموزش غواصی – ویژه آقایان – تابستان 96
امین جدیدی

2 و 3 شهریور

8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح سه – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح سه – تابستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:13شهریور)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه فیلم – تابستان 96 بهروز افخمی
کارگاه فیلم – تابستان 96
بهروز افخمی

چهارشنبه ها - 16:30 (شروع:1شهریورماه)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش گرافیک (فتوشاپ) – تابستان 96 سعید همتی
آموزش گرافیک (فتوشاپ) – تابستان 96
سعید همتی

چهارشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 4 مرداد)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مهارت های رسانه ای – تابستان 96 وحید یامین پور
آموزش مهارت های رسانه ای – تابستان 96

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:5مرداد)

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 23 شهریور ماه ساعت 16

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 شهریور ماه ساعت 16

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – تابستان 96 رضا اللهیاری
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – تابستان 96
رضا اللهیاری

شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:17تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – تابستان 96 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – تابستان 96
علی موحدی

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:15تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – تابستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:3مرداد)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – تابستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:3مرداد)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – تابستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:19تیر)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – تابستان 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:24تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – تابستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:25تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی- کلاس ب – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی- کلاس ب – تابستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:25تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – کلاس الف – تابستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – کلاس الف – تابستان 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:24تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان تابستان 96

آموزش زبان عبری – سطح 3 – تابستان 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – تابستان 96
سهیل کثیری نژاد

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:17تیر)

51 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16 الی 19 (شروع:25تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:19تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:24تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:25تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:15 (شروع:24تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:15 (شروع:19تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:15 الی 19:15 - (شروع:25تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:26تیر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 1 – تابستان 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 1 – تابستان 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:27تیر)

51 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش پاییز 96

پیروزی اسلام ناب محمدی بر داعش – پاییز 96 سقای بی ریا
پیروزی اسلام ناب محمدی بر داعش – پاییز 96
سقای بی ریا

برگزار شده

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
درآمدی بر روایت تاریخ دهه 60 محمد حسن روزی طلب
درآمدی بر روایت تاریخ دهه 60
محمد حسن روزی طلب

برگزار شده

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تحولات منطقه (اقدامات اخیر سعودی) – پاییز 96 سعداله زارعی
تحولات منطقه (اقدامات اخیر سعودی) – پاییز 96
سعداله زارعی

برگزار شده

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
چیستی و چگونگی کار تشکیلاتی – مجازی حسین عرب اسدی
چیستی و چگونگی کار تشکیلاتی – مجازی
حسین عرب اسدی

مجازی

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
چرایی مطالبات رهبری از قوه قضائیه – پاییز 96 حسین شمسیان
چرایی مطالبات رهبری از قوه قضائیه – پاییز 96
حسین شمسیان

برگزار شده

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی کرمانشاه – ویژه برادران موسسه طلوع
اردوی جهادی کرمانشاه – ویژه برادران
موسسه طلوع

شهریور 96

هفت روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 عباس محسنی
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1
عباس محسنی

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان

دوره های مهارتی پاییز 96

آموزش فتوشاپ(ویرایش عکس) – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش فتوشاپ(ویرایش عکس) – پاییز 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:27آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – پنجشنبه ها – پاییز 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – پنجشنبه ها – پاییز 96
حامد محمودی مزرعه شادی

پنجشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:27مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اولین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه آقایان – پاییز 96 موسسه طلوع
اولین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه آقایان – پاییز 96
موسسه طلوع

26 و 27 و 28 آبان

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فصل رویش – ویژه بانوان – تابستان 96 موسسه طلوع
فصل رویش – ویژه بانوان – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 30 شهریور

1 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دومین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه بانوان – پاییز 96 موسسه طلوع
دومین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه بانوان – پاییز 96
موسسه طلوع

26 و 27 و 28 آبان

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی مشهد برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
اردوی مشهد برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

محرم

11 الی 14 مهرماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی مشهد خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
اردوی مشهد خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

محرم

11 الی 14 مهر

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – جمعه ها – پاییز 96 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – جمعه ها – پاییز 96
علی موحدی

جمعه ها - 9 الی 12 (شروع:21مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – چهارشنبه ها – پاییز 96 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – چهارشنبه ها – پاییز 96
علی موحدی

چهارشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:19مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – پاییز 96 محسن آقایی
آموزش تدوین – پاییز 96
محسن آقایی

یکشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:26شهریور)

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی(3) – پاییز 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:23مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته(2) – پاییز 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:22مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – پاییز 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:23مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – پاییز 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – پاییز 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18 الی 19:15 (شروع:23آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – پاییز 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – پاییز 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:2آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 2 – پاییز 96 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 2 – پاییز 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:1آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 1 – پاییز 96 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 1 – پاییز 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18 الی 19:15 (شروع:1آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه فیلمنامه سید محمد حسینی
کارگاه فیلمنامه
سید محمد حسینی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:21شهریور)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی – ویژه آقایان – تابستان 96 امین جدیدی
آموزش غواصی – ویژه آقایان – تابستان 96
امین جدیدی

2 و 3 شهریور

8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح سه – تابستان 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح سه – تابستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:13شهریور)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه فیلم – تابستان 96 بهروز افخمی
کارگاه فیلم – تابستان 96
بهروز افخمی

چهارشنبه ها - 16:30 (شروع:1شهریورماه)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 23 شهریور ماه ساعت 16

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 شهریور ماه ساعت 16

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان پاییز 96

آموزش زبان اسپانیولی – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – پاییز 96
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:22مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه - 16:15 الی 19:15 (شروع:15مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:15 الی 19:15 (شروع:16مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:19مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 و جمعه 9 الی 12 (شروع:20مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 و جمعه 9 الی 12 (شروع:20مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – متوسطه – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – متوسطه – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16 الی 19 (شروع:5آذر)

10 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – پاییز 96
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16 الی 19 (شروع:19مهر)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – پاییز 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – پاییز 96
موسسه طلوع

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:20مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – پاییز 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – پاییز 96
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:19مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:18مهر)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فشرده مکالمه عربی – ویژه اربعین – برادران – پاییز 96 رحیم کثیر
آموزش فشرده مکالمه عربی – ویژه اربعین – برادران – پاییز 96
رحیم کثیر

دوشنبه ها - 17 الی 19:30 (شروع:3مهر)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فشرده مکالمه عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 96 رحیم کثیر
آموزش فشرده مکالمه عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 96
رحیم کثیر

پنجشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:6مهر)

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی زمستان 96

طراحی کاراکتر – سطح 2 – بهار 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 2 – بهار 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18 الی 19:15 (27 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقش خط مذهبی (تکنیک ترکیب راپید رنگی و ماژیک) – ویژه بانوان موسسه طلوع
نقش خط مذهبی (تکنیک ترکیب راپید رنگی و ماژیک) – ویژه بانوان
موسسه طلوع

سه شنبه از 26 دی - 16:30 الی 18

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – زمستان 96 – ویژه برادران محسن آقایی
آموزش تدوین – زمستان 96 – ویژه برادران
محسن آقایی

دوشنبه از 18 دی - 16:30 الی 19:30

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اصول هنر اجرا – ویژه بانوان – زمستان 96 زهرا چخماقی
اصول هنر اجرا – ویژه بانوان – زمستان 96

دوشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:11دی ماه)

5 جلسه 3 ساعته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مستندسازی با موبایل – زمستان 96 روح الله رفیعی
مستندسازی با موبایل – زمستان 96
روح الله رفیعی

پنجشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:12بهمن)

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح سه – زمستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح سه – زمستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه از 12 دی - 16:30 الی 19

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – زمستان 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – زمستان 96
حامد محمودی مزرعه شادی

چهارشنبه از 20 دی - 17:30 الی 20:00

9 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه از 16 دی - 16:30 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – زمستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – زمستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه از 10 بهمن - 16:30 الی 17:45

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – زمستان 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – زمستان 96
عباس گودرزی

سه شنبه از 3 بهمن - 18:15 الی 19:30

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 2 – زمستان 96 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 2 – زمستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه از 9 بهمن - 18:15 الی 19:30

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 1 – زمستان 96 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 1 – زمستان 96
عباس گودرزی

دوشنبه از 2 بهمن - 16:30 الی 17:45

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح دو – زمستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح دو – زمستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه از 10 دی - 16:30 الی 17:45

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح سه – زمستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح سه – زمستان 96
احمد ناطقی

شنبه ها از 23 دی - 16:30 الی 17:45

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – زمستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – زمستان 96
احمد ناطقی

شنبه ها از 23 دی - 18:15 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – زمستان 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – زمستان 96
احمد ناطقی

یکشنبه از 10 دی - 18:15 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تربیت مدرس عکاسی – زمستان 96 احمد ناطقی
تربیت مدرس عکاسی – زمستان 96
احمد ناطقی

دوشنبه ها از 18 دی - 15 الی 16:15

6 تا 10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان زمستان 96

آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه از 1 بهمن - 16 الی 19

10 جلسه بمدت 5 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه(16 الی 19) و جمعه(9 الی 12) از 5 بهمن

10 جلسه بمدت 5 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه از 18 دی ماه - 16:15 الی 19:15

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه از 20 دی ماه - 16:30 الی 19:30

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه از 30 دی - 15:15 الی 18:15

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه از 1 بهمن - 15:15 الی 18:15

16 جلسه به مدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – زمستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه(16 الی 19) و جمعه(9 الی 12) از 28 دی ماه

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه(16 الی 19) و جمعه(9 الی 12) از 21 دی ماه

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 3 – زمستان 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – زمستان 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه از 10 دی - 16:30 الی 19:30

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – سطح دو – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح دو – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه از 13 دی ماه - 16:30 الی 19:30

16 جلسه بمدت 2 ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال