دوره های استاد نصرالله پژمانفر :

دوره های آموزشی فعال نصرالله پژمانفر
بررسی و نقد سند 2030 نصرالله پژمانفر
بررسی و نقد سند 2030

مجازی

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 50,000 تومان