دوره های معاونت آموزش موسسه طلوع بهار 95

خبرگان رهبری – رهبری شورایی یا فردی موسسه طلوع
خبرگان رهبری – رهبری شورایی یا فردی
موسسه طلوع

پنجشنبه 29 بهمن ماه

4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی – بهار 95 حاج حسین یکتا
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی – بهار 95
حاج حسین یکتا

چهارشنبه 16:30 الی 18

6 هفته - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نظریه های تاثیر – مجازی محمد حسین ساعی
نظریه های تاثیر – مجازی
محمد حسین ساعی

مجازی

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 2 – بهار 95 محسن گمار
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 2 – بهار 95
محسن گمار

دوشنبه - 16:30 الی 18

5 هفته - شروع دوره دوشنبه 23 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی - بهار 95

آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – بهار 95 موسسه طلوع
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – بهار 95
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30

18 ساعت - شروع دوره 24 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی به زبان جاوا – اندروید محمد علی مینوچهر
برنامه نویسی به زبان جاوا – اندروید
محمد علی مینوچهر

شنبه - 16:30 الی 19:30

18 ساعت - شروع دوره 21 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران
موسسه طلوع

7 هفته - شروع دوره ها از 26 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران
موسسه طلوع

7 هفته - شروع دوره ها از 26 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک – مقدماتی – بهار 95 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک – مقدماتی – بهار 95
علی موحدی

پنجشنبه - 14:30 الی 18:30

24 ساعت - شروع دوره 26 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – مقدماتی – بهار 95 محسن آقایی
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – مقدماتی – بهار 95
محسن آقایی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45

10 هفته - شروع دوره 24 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فیلمنامه – تکمیلی – ترم دوم حمیدرضا حافظی
آموزش فیلمنامه – تکمیلی – ترم دوم
حمیدرضا حافظی

پنجشنبه ها 16 الی 19

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته – بهار 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته – بهار 95
احمد ناطقی

چهارشنبه ها - 18:15 تا 19:30

8 جلسه - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – مقدماتی – بهار 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – مقدماتی – بهار 95
احمد ناطقی

چهارشنبه ها - 16:30 تا 17:45

8 جلسه - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – بهار 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – بهار 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها 16:30 الی 17:45

6 جلسه - شروع دوره 22 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – پیشرفته – بهار 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – پیشرفته – بهار 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها 18:15 الی 19:30

6 جلسه - شروع دوره 22 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مهارت رسانه – مجازی – پیشرفته – بهار 95 موسسه طلوع
آموزش مهارت رسانه – مجازی – پیشرفته – بهار 95
موسسه طلوع

پنجشنبه ها 10 الی 13

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان - زمستان 94 و بهار 95

آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – مقدماتی – بهار 95 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – مقدماتی – بهار 95
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – برادران
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – زمستان 94 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – زمستان 94 – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30 - شروع دوره اواخر بهمن ماه

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – تابستان 95 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – تابستان 95 – برادران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 - آغاز دوره 25 بهمن

80 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 - آغاز دوره 25 بهمن

80 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – مقدماتی – بهار 95 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – مقدماتی – بهار 95
سهیل کثیری نژاد

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (آغاز دوره اواخر فروردین 95)

23 جلسه 3 ساعته - شروع دوره 23 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش تابستان 95

از منافقین تا منتظری موسسه طلوع
از منافقین تا منتظری
موسسه طلوع

مجازی

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقش رسانه در اقتصاد مقاومتی – تابستان 95 حجت الله عبدالملکی
نقش رسانه در اقتصاد مقاومتی – تابستان 95
حجت الله عبدالملکی

یکشنبه - 16:30 الی 18:30

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
شاخصه های گفتمان انقلابی – تابستان 95 حجت الاسلام حمید رسایی
شاخصه های گفتمان انقلابی – تابستان 95
حجت الاسلام حمید رسایی

چهارشنبه 17 شهریورماه - 16:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ولایت فقیه و مرجعیت استراتژیک – مجازی صفاءالدین تبرائیان
ولایت فقیه و مرجعیت استراتژیک – مجازی
صفاءالدین تبرائیان

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقد سینمای تاریخ ساز – مجازی نادر طالب زاده
نقد سینمای تاریخ ساز – مجازی
نادر طالب زاده

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 3 – تابستان 95 محسن گمار
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 3 – تابستان 95
محسن گمار

دوشنبه - 16:30 الی 18

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
رسانه و خانواده – تابستان 95 عبدالکریم خیامی
رسانه و خانواده – تابستان 95
عبدالکریم خیامی

شنبه - 17 الی 18:30

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
خبرنگاری در بحران، خبرنگاری در جنگ حسن شمشادی
خبرنگاری در بحران، خبرنگاری در جنگ
حسن شمشادی

مجازی

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر علی تقوی
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر
علی تقوی

مجازی

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان

دوره های مهارتی تابستان 95

فصل رویش – برادران – شهریور 95 موسسه طلوع
فصل رویش – برادران – شهریور 95
موسسه طلوع
حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تور یک روزه ی رصد، بارش شهابی – مرداد 95 – خواهران موسسه طلوع
تور یک روزه ی رصد، بارش شهابی – مرداد 95 – خواهران
موسسه طلوع

21 مردادماه

1 روزه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام دوره غواصی موسسه طلوع
ثبت نام دوره غواصی
موسسه طلوع

12 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – کلاس 2 – سطح 1(مقدماتی) – تابستان 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – کلاس 2 – سطح 1(مقدماتی) – تابستان 95
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک – پیشرفته – تابستان 95 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک – پیشرفته – تابستان 95
حامد محمودی مزرعه شادی

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 18

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک – مقدماتی – تابستان 95 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک – مقدماتی – تابستان 95
علی موحدی

دوشنبه و چهارشنبه - 18:30 الی 20

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مسابقات تیراندازی – جام رمضان موسسه طلوع
مسابقات تیراندازی – جام رمضان
موسسه طلوع

28 خرداد ماه - 8 الی 16

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – تابستان 95 موسسه طلوع
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – تابستان 95
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – پیشرفته – تابستان 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – پیشرفته – تابستان 95
عباس گودرزی

یکشنبه - 18:15 الی 19:30

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – تابستان 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – تابستان 95
عباس گودرزی

یکشنبه - 16:30 الی 17:45

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش برنامه نویسی تحت وب – مقدماتی – Html , CSS , JS – تابستان 95 محمد علی مینوچهر
آموزش برنامه نویسی تحت وب – مقدماتی – Html , CSS , JS – تابستان 95
محمد علی مینوچهر

شنبه - 16:30 الی 19:30

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین  – پیشرفته – تابستان 95 محسن آقایی
تدوین – پیشرفته – تابستان 95
محسن آقایی

سه شنبه - 18:15 الی 19:30

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – مقدماتی – تابستان 95 محسن آقایی
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – مقدماتی – تابستان 95
محسن آقایی

سه شنبه - 16:30 الی 17:45

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – تابستان 95 علی موحدی
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – تابستان 95
علی موحدی

پنجشنبه - 16:30 الی 19:30

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح2(پیشرفته) – بهار 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح2(پیشرفته) – بهار 95
احمد ناطقی

چهارشنبه - 16:30 الی 17:45

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 1(مقدماتی) – تابستان 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 1(مقدماتی) – تابستان 95
احمد ناطقی

شنبه - 16:30 الی 17:45

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان تابستان 95

آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – خواهران – تابستان 95 – کلاس 2 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – خواهران – تابستان 95 – کلاس 2
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – خواهران – تابستان 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – خواهران – تابستان 95
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – برادران – تابستان 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – برادران – تابستان 95
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 2 – تابستان 95 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – تابستان 95
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30

20 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – مقدماتی – تابستان ۹۵ سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – مقدماتی – تابستان ۹۵
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30

23 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – تابستان 95 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – تابستان 95
رحیم کثیر

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – تابستان 95 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – تابستان 95
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – مقدماتی – تابستان 95 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – مقدماتی – تابستان 95
رحیم کثیر

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش پاییز 95

فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی علی جعفری
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
علی جعفری

مجازی

3 ساعت(5جلسه)

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل سهیل کثیری نژاد
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل
سهیل کثیری نژاد

مجازی

4 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 45,000 تومان 31,500 تومان
آنچه مرقوم داشته اید علی باقری
آنچه مرقوم داشته اید

سه شنبه 7 دی - سه شنبه 5 بهمن - ساعت 16 الی 20

6 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عبرت های تاریخ شیعه 2 محمدحسین رجبی دوانی
عبرت های تاریخ شیعه 2
محمدحسین رجبی دوانی

مجازی

2 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
از منافقین تا منتظری موسسه طلوع
از منافقین تا منتظری
موسسه طلوع

مجازی

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – مجازی محمد رضا سرشار
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – مجازی
محمد رضا سرشار

مجازی

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش طب سنتی و اسلامی احمدعلی آقا رفیعی
آموزش طب سنتی و اسلامی

مجازی

12 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی پاییز 95

آموزش مستندسازی در بحران – پاییز 95 حسن شمشادی
آموزش مستندسازی در بحران – پاییز 95

پنجشنبه ها 16:30 الی 19:30 (شروع: 13 آبان ماه)

10 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 1 – برادران – پاییز 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 1 – برادران – پاییز 95
احمد ناطقی

دوشنبه ها- 18:15 الی 19:30 (شروع: 10 آبان ماه)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 1 – خواهران – پاییز 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 1 – خواهران – پاییز 95
احمد ناطقی

دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 10 آبان ماه)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 2 – پاییز 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 2 – پاییز 95
احمد ناطقی

شنبه ها- 16:30 الی 17:45 (شروع: 8 آبان ماه)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 3 – پاییز 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 3 – پاییز 95
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 8 آبان ماه)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – سطح 1 – پاییز 95 محسن آقایی
آموزش تدوین – سطح 1 – پاییز 95
محسن آقایی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع دوره 11 آبان ماه)

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – پاییز 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – پاییز 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 9 آبان ماه)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – پاییز 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – پاییز 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع دوره: 9 آبان ماه)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – پاییز 95 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – پاییز 95
حامد محمودی مزرعه شادی

شنبه و چهارشنبه ها - 17 الی 18:15 (شروع: 8 آبان ماه)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – پاییز 95 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – پاییز 95
علی موحدی

شنبه و چهارشنبه ها - 18:30 الی 19:45 (شروع: 8 آبان ماه)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار Cinema 4D – پاییز 95 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار Cinema 4D – پاییز 95
حامد محمودی مزرعه شادی

شنبه و چهارشنبه ها - 15:30 الی 16:45 (شروع دوره: 8 آبان ماه)

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی به زبان جاوا _ اندروید – پاییز 95 محمد علی مینوچهر
برنامه نویسی به زبان جاوا _ اندروید – پاییز 95
محمد علی مینوچهر

پنجشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:13 آبان ماه)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

پنجشنبه ها(شروع:13 آبان)

8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران
موسسه طلوع

پنجشنبه و جمعه ها (شروع: 13 و 14 آبان)

8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش شنا – مقدماتی – خواهران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش شنا – مقدماتی – خواهران – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 13:15 الی 15:15 (شروع: 10 آبان ماه)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش شنا – مقدماتی – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش شنا – مقدماتی – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 18:30 (شروع: 10 آبان ماه)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام دوره غواصی – پاییز 95 موسسه طلوع
ثبت نام دوره غواصی – پاییز 95
موسسه طلوع

18 و 19 آذرماه

12 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان پاییز 95

آموزش زبان عبری – سطح 3 – پاییز 95 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – پاییز 95
سهیل کثیری نژاد

دوشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:15 آذر ماه)

36 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 95 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 95
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:14 آذر ماه)

17 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 1 – پاییز ۹۵ سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 1 – پاییز ۹۵
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع:13آذرماه)

17 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 95 رحیم کثیر
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – خواهران – پاییز 95
رحیم کثیر

شنبه - 16:45 الی 19:30 (شروع:24 مهرماه)

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – برادران – پاییز 95 رحیم کثیر
آموزش زبان عربی ویژه اربعین – برادران – پاییز 95
رحیم کثیر

شنبه - 16:45 الی 19:30 (شروع:24 مهرماه)

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 17 الی 19:30 (شروع: 10 آبان ماه)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16 الی 19(شروع: 10 آبان ماه)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع دوره: 9 آبان ماه)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – پاییز 95
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع: 9 آبان ماه)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع: 8 آبان ماه)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – خواهران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – خواهران – پاییز 95
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع: 12 آبان ماه)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 1 – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 الی 19:30 (شروع: 10 آبان ماه)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش زمستا 95

فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی علی جعفری
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
علی جعفری

مجازی

3 ساعت(5جلسه)

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل سهیل کثیری نژاد
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل
سهیل کثیری نژاد

مجازی

4 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 45,000 تومان 31,500 تومان
آنچه مرقوم داشته اید علی باقری
آنچه مرقوم داشته اید

سه شنبه 7 دی - سه شنبه 5 بهمن - ساعت 16 الی 20

6 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عبرت های تاریخ شیعه 2 محمدحسین رجبی دوانی
عبرت های تاریخ شیعه 2
محمدحسین رجبی دوانی

مجازی

2 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
از منافقین تا منتظری موسسه طلوع
از منافقین تا منتظری
موسسه طلوع

مجازی

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – مجازی محمد رضا سرشار
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – مجازی
محمد رضا سرشار

مجازی

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش طب سنتی و اسلامی احمدعلی آقا رفیعی
آموزش طب سنتی و اسلامی

مجازی

12 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی زمستان 95

ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر
موسسه طلوع

پنجشنبه 28 بهمن و 5 اسفند - 15 الی 19 ویژه برادران

2 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پینت بال – ویژه برادران موسسه طلوع
پینت بال – ویژه برادران
موسسه طلوع

13 بهمن ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی یک روزه موزه عبرت موسسه طلوع
اردوی یک روزه موزه عبرت
موسسه طلوع

دوشنبه ۲۷ ام دی ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶

نیم روزه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – زمستان 95 علی اصغر ابدی
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – زمستان 95
علی اصغر ابدی

سه شنبه ها و پنجشنبه ها - 17:30 الی 19:30 (شروع: 30 دی)

12 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – زمستان 95 علی موحدی
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – زمستان 95
علی موحدی

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع: 30 دی)

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فتوشاپ(ویرایش عکس) احمد ناطقی
آموزش فتوشاپ(ویرایش عکس)
احمد ناطقی

دوشنبه ها - 17 الی 18:15 (شروع: 4 بهمن)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت
عباس گودرزی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 3 بهمن)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – زمستان 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 2 – زمستان 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها - 16:30 الی 18 (شروع: 3 بهمن)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – زمستان 95 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – زمستان 95
حامد محمودی مزرعه شادی

شنبه ها و چهارشنبه ها - 18 الی 20 (شروع: 29 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – زمستان 95 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – زمستان 95
علی موحدی

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 18 (شروع: 2 بهمن)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان زمستان 95

آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – زمستان 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – زمستان 95
موسسه طلوع

شنبه ها و دوشنبه ها - 16:30 الی 19:30، پنجشنبه ها 14:30 الی 17:30 (شروع: 4بهمن)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – زمستان 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – زمستان 95
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (26 دی)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – زمستان 95 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – زمستان 95
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19 (شروع: 6بهمن)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – زمستان 95 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – زمستان 95
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع: 5 بهمن)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی-سطح 2 – برادران – زمستان 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 2 – برادران – زمستان 95
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها و پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع: 5بهمن)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی-سطح 2 – خواهران – زمستان 95 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی-سطح 2 – خواهران – زمستان 95
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 20 (شروع: 29 دی)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال