دوره های استاد احمدعلی آقا رفیعی :

دوره های آموزشی فعال احمدعلی آقا رفیعی
آموزش طب سنتی و اسلامی منصور خرمی زاده
آموزش طب سنتی و اسلامی

مجازی

12 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 700,000 ریال 490,000 ریال