بررسی آرا و اندیشه های جریان سازان معاصر

بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری علیرضا مختار پور
بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری
علیرضا مختار پور

دوشنبه - 18 تا 19:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های محمد باقر صدر عباس کعبی
بررسی آرا و اندیشه های محمد باقر صدر
عباس کعبی

پنجشنبه - 28 فروردین و 3 اردیبهشت - 15 تا 18

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر عادل پیغامی
بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر
عادل پیغامی

چهارشنبه - 16:30 تا 18

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی وحید یامین پور
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی
وحید یامین پور

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان

دوره های مهارتی بهار 94

آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران – کلاس دوم موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران – کلاس دوم
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران – کلاس 2 موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران – کلاس 2
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دوره جامع آموزش کارتون و کاریکاتور – مقدماتی مازیار بیژنی
دوره جامع آموزش کارتون و کاریکاتور – مقدماتی
مازیار بیژنی

شنبه - 16:30 - 19:30

20 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مستندسازی تجربی به روایت راویان فتح موسسه طلوع
مستندسازی تجربی به روایت راویان فتح
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30 تا 19:30

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی
احمد ناطقی

شنبه - 16:30 - 18

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فیلمنامه نویسی پیشرفته حامد عنقا
فیلمنامه نویسی پیشرفته
حامد عنقا

پنج شنبه - 13:30 تا 15

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

درسگفتار های بهار 94

روان شناسی و سینما رضا پورحسین
روان شناسی و سینما
رضا پورحسین

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
در خدمت و خیانت پهلوی – مجازی موسی حقانی
در خدمت و خیانت پهلوی – مجازی
موسی حقانی

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 30,000 تومان
بصائر (معرفت بخشی و بصیرت افزایی قرآنی) علیرضا معاف
بصائر (معرفت بخشی و بصیرت افزایی قرآنی)

پنج شنبه - 9:30 تا 12:30

14 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی از منظر مسکن و زمین موسسه طلوع
اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی از منظر مسکن و زمین
موسسه طلوع

چهارشنبه - 16:30 تا 19:30

21 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

مجموعه جلسات باشگاه مخاطبان و اساتید طلوع

خانواده و فرزند روح الله قرهی
خانواده و فرزند
روح الله قرهی

چهارشنبه - 18 تا 19:30

3 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های آیت الله جوادی آملی علیرضا معاف
بررسی آرا و اندیشه های آیت الله جوادی آملی
علیرضا معاف

پنج شنبه - 13:30 تا 15

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

درسگفتار های ترم تابستان 94

زیبا شناسی قرآنی – تابستان 94 دکتر محمد رجبی
زیبا شناسی قرآنی – تابستان 94
دکتر محمد رجبی

چهارشنبه 17 الی 18:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – برادران موسسه طلوع
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – برادران
موسسه طلوع

6 الی 10 شهریور

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – خواهران موسسه طلوع
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – خواهران
موسسه طلوع

متعاقبا اعلام می گردد

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد خانواده، خانواده مقتصد – تابستان 94 مهدی طغیانی
اقتصاد خانواده، خانواده مقتصد – تابستان 94
مهدی طغیانی

پنجشنبه - 13:30 الی 16:30

3 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی و تحلیل مهمترین آثار ادبی ایران و جهان  – تابستان 94 شهریار زرشناس
بررسی و تحلیل مهمترین آثار ادبی ایران و جهان – تابستان 94
شهریار زرشناس

یکشنبه - 17 (یک هفته در میان)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سیر تاریخ فلسفه غرب – تابستان 94 شهریار زرشناس
سیر تاریخ فلسفه غرب – تابستان 94
شهریار زرشناس

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مردم شناسی هنر و سینما – تابستان 94 ابراهیم فیاض
مردم شناسی هنر و سینما – تابستان 94
ابراهیم فیاض

یکشنبه - 10 تا 12 (آغاز کلاس نیمه دوم مرداد)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پرسش های کلیدی دفاع مقدس – تابستان 94 موسسه طلوع
پرسش های کلیدی دفاع مقدس – تابستان 94
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30(شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های بزرگان ( امام موسی صدر،جوادی آملی و مصباح یزدی) علیرضا معاف
بررسی آرا و اندیشه های بزرگان ( امام موسی صدر،جوادی آملی و مصباح یزدی)
علیرضا معاف

پنج شنبه - 13:30 تا 16:30

14 جلسه کلاس(شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد اسلامی – مجازی حجت الله عبدالملکی
اقتصاد اسلامی – مجازی
حجت الله عبدالملکی

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
تشکل های سیاسی دوران پهلوی – مجازی موسی حقانی
تشکل های سیاسی دوران پهلوی – مجازی
موسی حقانی

مجازی

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
درآمدی بر حکمت هنر اسلامی – تابستان 94 وحید یامین پور
درآمدی بر حکمت هنر اسلامی – تابستان 94
وحید یامین پور

دوشنبه - 16 الی 17:30 (آغاز کلاس 19 مرداد)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

زبان تابستان 94

آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران – 2 موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران – 2
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران – 2 موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران – 2
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – برادران رحیم کثیر
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – برادران
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه - 18 الی 19:30

32 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – خواهران رحیم کثیر
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – خواهران
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 18

32 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – مقدماتی – تابستان 94 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – مقدماتی – تابستان 94
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30

23 جلسه 3 ساعته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – خواهران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – برادران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – برادران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی تابستان 94

آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 2 موسسه طلوع
آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 2
موسسه طلوع

چهارشنبه 18 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
كارگاه آموزش تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي و جنگ – تابستان 94 موسسه طلوع
كارگاه آموزش تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي و جنگ – تابستان 94
موسسه طلوع

سه شنبه - 16:30 الی 19:30(شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه تحلیل فیلمنامه آثار فاخر سینمایی جهان و ایران – تابستان 94 موسسه طلوع
کارگاه تحلیل فیلمنامه آثار فاخر سینمایی جهان و ایران – تابستان 94
موسسه طلوع

پنجشنبه - 13:30 الی 15:30 (آغاز دوره 22 مرداد)

6 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – تابستان 94 موسسه طلوع
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – تابستان 94
موسسه طلوع

پنجشنبه - 13:30 الی 16:30

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – تابستان 94 محسن آقایی
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – تابستان 94
محسن آقایی

دوشنبه - 16:30 الی 18

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش حرفه ای تیراندازی – تابستان 94 – خواهران و برادران موسسه طلوع
آموزش حرفه ای تیراندازی – تابستان 94 – خواهران و برادران
موسسه طلوع

یک ساعت روزهای پنجشنبه (بین ساعات 9 تا 15)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته – تابستان 94 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته – تابستان 94
احمد ناطقی

شنبه - 18 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مهارت های رسانه ای – مقدماتی – تابستان 94 موسسه طلوع
آموزش مهارت های رسانه ای – مقدماتی – تابستان 94
موسسه طلوع

پنجشنبه - 10 الی 13

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 1 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 1
احمد ناطقی

چهارشنبه 16:30 الی 18

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فهم و نقد متون تصویری پیشرفته عبدالکریم خیامی
فهم و نقد متون تصویری پیشرفته
عبدالکریم خیامی

دوشنبه ها - 16:30 الی 18 (آغاز کلاس نیمه دوم مرداد)

10 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش موسسه طلوع

سیر تاریخ فلسفه غرب – مجازی شهریار زرشناس
سیر تاریخ فلسفه غرب – مجازی
شهریار زرشناس

مجازی

9 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 30,000 تومان
مفاهیم بنیادی در اندیشه های شهید آوینی – مجازی وحید یامین پور
مفاهیم بنیادی در اندیشه های شهید آوینی – مجازی
وحید یامین پور

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 25,000 تومان
نظریه های تاثیر – مجازی محمد حسین ساعی
نظریه های تاثیر – مجازی
محمد حسین ساعی

مجازی

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
استوری تلینگ (Story Telling) – مجازی مصطفی حریری
استوری تلینگ (Story Telling) – مجازی
مصطفی حریری

مجازی

9 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی عباس محسنی
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی
عباس محسنی

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 15,000 تومان
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 1 – پاییز 94 محسن گمار
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 1 – پاییز 94
محسن گمار

دوشنبه ها - 16:30 الی 18

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تاریخ دفاع مقدس بدون تحریف – مجازی جعفر شیر علی نیا
تاریخ دفاع مقدس بدون تحریف – مجازی
جعفر شیر علی نیا

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی سیاسی احزاب (1357 الی 1368) محمد حسن روزی طلب
جریان شناسی سیاسی احزاب (1357 الی 1368)
محمد حسن روزی طلب

مجازی

4 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 45,000 تومان 31,500 تومان
روانشناسی و سینما رضا پورحسین
روانشناسی و سینما
رضا پورحسین

مجازی

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نشانه های آخرالزمان( رویکرد تمدنی به مهدویت) محمد هادی همایون
نشانه های آخرالزمان( رویکرد تمدنی به مهدویت)
محمد هادی همایون

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان

دوره ها و برنامه های باشگاه مخاطبین و اساتید

آموزش فیلم نامه نویسی مقدماتی (داستان) – پاییز 94 حمیدرضا حافظی
آموزش فیلم نامه نویسی مقدماتی (داستان) – پاییز 94
حمیدرضا حافظی

پنجشنبه - 16 الی 19

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – پاییز 94 محسن آقایی
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – پاییز 94
محسن آقایی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30

18 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه طنز مطبوعاتی – پاییز 94 محمد رضا شهبازی
کارگاه طنز مطبوعاتی – پاییز 94
محمد رضا شهبازی

یکشنبه ها - 16:30 الی 19:30

6 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – پاییز 94 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – پاییز 94
عباس گودرزی

یکشنبه ها 16:30 الی 18

6 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – پیشرفته – خواهران – پاییز 94 موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – پیشرفته – خواهران – پاییز 94
موسسه طلوع

(شروع دوره نیمه آبان)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – پیشرفته – برادران – پاییز 94 موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – پیشرفته – برادران – پاییز 94
موسسه طلوع

(شروع دوره نیمه آبان)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی – خواهران – پاییز 94 موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی – خواهران – پاییز 94
موسسه طلوع

(شروع دوره نیمه آبان)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی – برادران – پاییز 94 موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی – برادران – پاییز 94
موسسه طلوع

(شروع دوره نیمه آبان)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – حرفه ای – پاییز 94 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – حرفه ای – پاییز 94
احمد ناطقی

شنبه ها 17 الی 18:15 - (شروع دوره نیمه آبان)

8 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – مقدماتی – پاییز 94 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – مقدماتی – پاییز 94
احمد ناطقی

چهارشنبه 16:30 الی 17:45 - (شروع دوره نیمه آبان)

8 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – پاییز 94 – حضوری علی موحدی
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – پاییز 94 – حضوری
علی موحدی

پنجشنبه ها 14 الی 16 - (شروع دوره نیمه آبان)

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش طب سنتی و اسلامی – پاییز 94 دکتر خرمی
آموزش طب سنتی و اسلامی – پاییز 94
دکتر خرمی

پنجشنبه ها - 9:30 الی 11:30 (یک هفته در میان)

4 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان - پاییز و زمستان 94

آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – مقدماتی – بهار 95 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – مقدماتی – بهار 95
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – برادران
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – زمستان 94 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – زمستان 94 – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30 - شروع دوره اواخر بهمن ماه

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – تابستان 95 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – تابستان 95 – برادران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 - آغاز دوره 25 بهمن

80 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 - آغاز دوره 25 بهمن

80 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – مقدماتی – بهار 95 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – مقدماتی – بهار 95
سهیل کثیری نژاد

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (آغاز دوره اواخر فروردین 95)

23 جلسه 3 ساعته - شروع دوره 23 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – ترم 2 – پاییز 94 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری – ترم 2 – پاییز 94
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 18:30

30 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – خواهران – پاییز  94 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – خواهران – پاییز 94
رحیم کثیر

سه شنبه 16:30 الی 19:30 و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 - (شروع دوره نیمه آبان)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – برادران – پاییز  94 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – برادران – پاییز 94
رحیم کثیر

سه شنبه 16:30 الی 19:30 و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 - (شروع دوره نیمه آبان)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فشرده زبان عربی ویژه اربعین – پاییز 94 رحیم کثیر
آموزش فشرده زبان عربی ویژه اربعین – پاییز 94
رحیم کثیر

یکشنبه - 16:30 الی 19:30 - شروع ابتدای آبان ماه

15 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال