دوره های علمی آموزشی (نجوم مقدماتی)

💡دوره های #آموزشی #علمی
🌒 نجوم
☀️اختر فیزیک
☄️کیهان شناسی
🔭نجوم رصدی

دوره های #نجوم باشگاه بانوان طلوع حق

🌒1. نجوم مقدماتی
(پیش نیاز کلیه دوره ها)
🌖2. نجوم پیشرفته
🌞3. اختر فیزیک
☄️4. کیهان شناسی (پیش نیاز: اخترفیزیک)
🔭5. نجوم رصدی

✳️با توجه به اینکه دوره نجوم مقدماتی پیش نیاز سایر دوره هاست، در ترم پاییز فقط این دوره ارائه می شود.

✳️ نرخ دوره های آموزشی نجوم برای خانواده مذهبی، تقریبا نصف دوره های آموزشی موسسات دیگر و فرهنگسراهاست.
✳️ در پایان هر دوره، یک اردوی رصد ستارگان برگزار می شود.

اعداد جلسات: 8جلسه+ یک جلسه رصد عملی🔭
☀️زمان: پنجشنبه ها 13 الی 14:30

☀️مدرس: کارشناس ارشد فیزیک نجومی، مدرس فیزیک و نجوم دبیرستان فرزانگان (سمپاد)
☀️شهریه دوره: ۸٠،٠٠٠ تومان

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *