نمایش تمام دوره های موضوعی نرم افزار کاربردی

آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 – زمستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 – زمستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 7 بهمن)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – زمستان 97 محسن آقایی
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – زمستان 97
محسن آقایی

دوشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 8 بهمن)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – زمستان 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – زمستان 97
عباس گودرزی

چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 26 دی)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97 حسین چمن خواه
تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97
حسین چمن خواه

چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 19 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97 حسین یوزباشی
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97
حسین یوزباشی

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 25 دی)

60 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 19 آبان)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 6 آذر)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی رباتیک  – آموزش آردوینو موسسه طلوع
برنامه نویسی رباتیک – آموزش آردوینو
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 29 آبان)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – پاییز 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 18 الی 19:30 (از 23 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
موشن گرافیک (After Effects) – سطح 1 – بهار 97 موسسه طلوع
موشن گرافیک (After Effects) – سطح 1 – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه 16 الی 19 (27 فروردین)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
موشن گرافیک (After Effects) – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
موشن گرافیک (After Effects) – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

متعاقبا اعلام می گردد

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال