نمایش تمام دوره های موضوعی نرم افزار کاربردی

آموزش تدوین – زمستان 96 – ویژه برادران محسن آقایی
آموزش تدوین – زمستان 96 – ویژه برادران
محسن آقایی

دوشنبه از 18 دی - 16:30 الی 19:30

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – زمستان 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – زمستان 96
حامد محمودی مزرعه شادی

چهارشنبه از 20 دی - 17:30 الی 20:00

9 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – برادران – زمستان 96 موسسه طلوع
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – برادران – زمستان 96
موسسه طلوع

شنبه از 16 دی - 16:30 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فتوشاپ(ویرایش عکس) – پاییز 96 احمد ناطقی
آموزش فتوشاپ(ویرایش عکس) – پاییز 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:27آبان)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – پنجشنبه ها – پاییز 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – پنجشنبه ها – پاییز 96
حامد محمودی مزرعه شادی

پنجشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:27مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – جمعه ها – پاییز 96 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – جمعه ها – پاییز 96
علی موحدی

جمعه ها - 9 الی 12 (شروع:21مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – چهارشنبه ها – پاییز 96 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – چهارشنبه ها – پاییز 96
علی موحدی

چهارشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:19مهر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – پاییز 96 محسن آقایی
آموزش تدوین – پاییز 96
محسن آقایی

یکشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:26شهریور)

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش گرافیک (فتوشاپ) – تابستان 96 سعید همتی
آموزش گرافیک (فتوشاپ) – تابستان 96
سعید همتی

چهارشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 4 مرداد)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – تابستان 96 رضا اللهیاری
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – تابستان 96
رضا اللهیاری

شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:17تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – تابستان 96 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – تابستان 96
علی موحدی

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:15تیر)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال