نمایش تمام دوره های موضوعی نرم افزار کاربردی

تدوین (پریمیر) – زمستان 98 محسن آقایی
تدوین (پریمیر) – زمستان 98
محسن آقایی

دوشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 7 بهمن)

15 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 – پاییز 98 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 – پاییز 98
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 11 آبان)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 – پاییز 98 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 – پاییز 98
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 3 آذر)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (پریمیر) – بانوان و آقایان محسن آقایی
تدوین (پریمیر) – بانوان و آقایان
محسن آقایی

دوشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (از 11 آذر)

15 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – شهریور موسسه طلوع
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – شهریور
موسسه طلوع

پنجشنبه 7 شهریور ساعت 14 الی 20

6 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – تابستان 98 موسسه طلوع
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – تابستان 98
موسسه طلوع

مجازی

6 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پادکست – تابستان 98 حسین عباسی فر
پادکست – تابستان 98
حسین عباسی فر

پنجشنبه و جمعه (از 20 تیر)

18 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (پریمیر) – بانوان محسن آقایی
تدوین (پریمیر) – بانوان
محسن آقایی

یکشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 9 تیر)

5 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (پریمیر) – آقایان محسن آقایی
تدوین (پریمیر) – آقایان
محسن آقایی

یکشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 13 مرداد)

5 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 – تابستان 98 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 – تابستان 98
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 17 تیر)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – اسفند 97 محسن آقایی
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – اسفند 97
محسن آقایی

شنبه ها 16 الی 20 (از 4 اسفند)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 3 – زمستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 3 – زمستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 22 دی)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال