نمایش تمام دوره های موضوعی مهارت بدنی

اردوی جهادی (خشت امید) – ویژه بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی (خشت امید) – ویژه بانوان
موسسه طلوع

فروردین 98

7 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (خشت امید) – ویژه آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی (خشت امید) – ویژه آقایان و بانوان
موسسه طلوع

فروردین 98

7 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (یار دبستانی) – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی (یار دبستانی) – ویژه آقایان
موسسه طلوع

تابستان 97

6 روز (از 2 شهریور)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گردان جهادی رضویون – ویژه آقایان موسسه طلوع
گردان جهادی رضویون – ویژه آقایان
موسسه طلوع

پاییز 97 (از 5 مهر)

12 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی – ویژه آقایان – شهریور 97 موسسه طلوع
آموزش غواصی – ویژه آقایان – شهریور 97
موسسه طلوع

پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی-آقایان -تابستان 97 امین جدیدی
آموزش غواصی-آقایان -تابستان 97
امین جدیدی

پنجشنبه و جمعه، 14 و 15 تیرماه

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اولین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه آقایان – پاییز 96 موسسه طلوع
اولین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه آقایان – پاییز 96
موسسه طلوع

26 و 27 و 28 آبان

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دومین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه بانوان – پاییز 96 موسسه طلوع
دومین کارآموزی کوهپیمایی – ویژه بانوان – پاییز 96
موسسه طلوع

26 و 27 و 28 آبان

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پینت بال – ویژه برادران موسسه طلوع
پینت بال – ویژه برادران
موسسه طلوع

13 بهمن ماه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

پنجشنبه ها(شروع:13 آبان)

8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران
موسسه طلوع

پنجشنبه و جمعه ها (شروع: 13 و 14 آبان)

8 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش شنا – مقدماتی – خواهران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش شنا – مقدماتی – خواهران – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 13:15 الی 15:15 (شروع: 10 آبان ماه)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال