نمایش تمام دوره های موضوعی مهارت بدنی

آموزش شنا – مقدماتی – برادران – پاییز 95 موسسه طلوع
آموزش شنا – مقدماتی – برادران – پاییز 95
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 18:30 (شروع: 10 آبان ماه)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام دوره غواصی – پاییز 95 موسسه طلوع
ثبت نام دوره غواصی – پاییز 95
موسسه طلوع

18 و 19 آذرماه

12 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال