دوره های حضوری محمّد قاسم‌پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمّد قاسم‌پور :