دوره های حضوری سمیرا اکبری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.