دوره های مرتبط

rajabi
زیبا شناسی قرآنی – تابستان 94
استاد : دکتر محمد رجبی

زمان کلاس : چهارشنبه 17 الی 18:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
mashhad
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – برادران
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : 6 الی 10 شهریور

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
mashhad2
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – خواهران
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : متعاقبا اعلام می گردد

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
25-resdan2e2-22
اقتصاد خانواده، خانواده مقتصد – تابستان 94
استاد : مهدی طغیانی

زمان کلاس : پنجشنبه - 13:30 الی 16:30

تعداد جلسات : 3 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال