نمایش تمام دوره های موضوعی سینما

نقد آکادمیک فیلم – بهار 1400 مهدی آذری
نقد آکادمیک فیلم – بهار 1400
مهدی آذری

چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30 (از 5 خرداد)

6 جلسه (بمدت 18 ساعت)

نوع دوره: مجازی (آنلاین تصویری)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ناتوانی مدیریت سلبریتی ها بر مغزها احسان شاه قاسمی
ناتوانی مدیریت سلبریتی ها بر مغزها

شنبه ها 17 الی 19 (از 2 شهریور)

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اصول هنر اجرا – ویژه بانوان – زمستان 96 زهرا چخماقی
اصول هنر اجرا – ویژه بانوان – زمستان 96

دوشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:11دی ماه)

5 جلسه 3 ساعته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
روش های نقد متون تصویری – بهار 96 عبدالکریم خیامی
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
عبدالکریم خیامی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مستندسازی در بحران – پاییز 95 حسن شمشادی
آموزش مستندسازی در بحران – پاییز 95

پنجشنبه ها 16:30 الی 19:30 (شروع: 13 آبان ماه)

10 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقد سینمای تاریخ ساز – مجازی نادر طالب زاده
نقد سینمای تاریخ ساز – مجازی
نادر طالب زاده

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال