گروه فرهنگ، هنر و اندیشه


تاریخ تمدن غرب با رویکرد تاویلی(1) شهریار زرشناس
تاریخ تمدن غرب با رویکرد تاویلی(1)
شهریار زرشناس

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
آموزش مقدماتی فلسفه علی رضا شفاه
آموزش مقدماتی فلسفه
علی رضا شفاه

مجازی

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
فلسفه حقوق و حقوق شهروندی عطاءالله بیگدلی
فلسفه حقوق و حقوق شهروندی
عطاءالله بیگدلی

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
سوژه یابی در رسانه وحید جلیلی
سوژه یابی در رسانه
وحید جلیلی

سه شنبه 15 تا 17

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مولفه های فـرهنگی جنگ نرم محمد سرشار
مولفه های فـرهنگی جنگ نرم
محمد سرشار

دوشنبه 17 تا 19

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دغدغه های فرهنگی و رسانه ای در دوران پسااستعماری وحید یامین پور
دغدغه های فرهنگی و رسانه ای در دوران پسااستعماری
وحید یامین پور

یکشنبه - 17 تا 19

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی (با بررسی مقاله تکنیک در سینما) عباس محسنی
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی (با بررسی مقاله تکنیک در سینما)
عباس محسنی

چهارشنبه - 15 تا 17

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال