دوره های معاونت آموزش بهار 97

افطاری ساده – رمضان 1397 موسسه طلوع
افطاری ساده – رمضان 1397
موسسه طلوع

چهارشنبه 2 خرداد

ساعت 19

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پیروزی اسلام ناب محمدی بر داعش – پاییز 96 سقای بی ریا
پیروزی اسلام ناب محمدی بر داعش – پاییز 96
سقای بی ریا

برگزار شده

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
درآمدی بر روایت تاریخ دهه 60 محمد حسن روزی طلب
درآمدی بر روایت تاریخ دهه 60
محمد حسن روزی طلب

برگزار شده

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تحولات منطقه (اقدامات اخیر سعودی) – پاییز 96 سعداله زارعی
تحولات منطقه (اقدامات اخیر سعودی) – پاییز 96
سعداله زارعی

برگزار شده

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
چیستی و چگونگی کار تشکیلاتی – مجازی حسین عرب اسدی
چیستی و چگونگی کار تشکیلاتی – مجازی
حسین عرب اسدی

مجازی

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
چرایی مطالبات رهبری از قوه قضائیه – پاییز 96 حسین شمسیان
چرایی مطالبات رهبری از قوه قضائیه – پاییز 96
حسین شمسیان

برگزار شده

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی بهار 97

آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – بهار  97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – بهار 97
احمد ناطقی

شنبه 16:15 الی 17:30 (1 اردیبهشت)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 97
احمد ناطقی

یکشنبه 17:45 الی 19 (2 اردیبهشت)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح دو – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح دو – بهار 97
احمد ناطقی

شنبه 17:45 الی 19

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح سه – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح سه – بهار 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:15 الی 17:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 1 – بهار 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 1 – بهار 97
عباس گودرزی

دوشنبه 16:30 الی 17:45 (27 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح یک – بهار 97 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح یک – بهار 97
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 17:45 (28 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 2 – بهار 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 2 – بهار 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18 الی 19:15 (27 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – بهار 97 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – بهار 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18 الی 19:15

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – بهار 97 محسن آقایی
آموزش تدوین – بهار 97
محسن آقایی

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (27 فروردین)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 97

بحث آزاد به زبان انگلیسی – Free Discussion Class موسسه طلوع
بحث آزاد به زبان انگلیسی – Free Discussion Class
موسسه طلوع

دوشنبه ها ساعت 17 الی 19 (10 اردیبهشت)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (1 اردیبهشت)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 (26 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 (26 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 جمعه 9 الی 12 (23 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 20 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (26 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهاشنبه 16:15 الی 19:15 (29 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (29 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:15 الی 19:15 (27 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (27 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

بهار 97

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

بهار 97

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 15:30 الی 18:30 (2 اردیبهشت)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های معاونت آموزش تابستان 97

قدرت و رسانه وحید یامین پور
قدرت و رسانه
وحید یامین پور

یکشنبه 16 الی 17:15 (از 11 آذر)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی مهران – اربعین 97 – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی مهران – اربعین 97 – ویژه آقایان
موسسه طلوع

گروه اول: 7-1 آبان، گروه دوم: 12-6 آبان

7 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی مشهد بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
اردوی مشهد بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

پاییز 97

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی مشهد آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
اردوی مشهد آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

پاییز 97

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جهان پس از ظهور موسسه طلوع
جهان پس از ظهور
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهدویت قبل و پس از ظهور موسسه طلوع
مهدویت قبل و پس از ظهور
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی احزاب در ایران موسسه طلوع
جریان شناسی احزاب در ایران
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
موعود در مذاهب دیگر موسسه طلوع
موعود در مذاهب دیگر
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طب سنتی موسسه طلوع
طب سنتی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی ساختار نظام پادشاهی انگلستان موسسه طلوع
بررسی ساختار نظام پادشاهی انگلستان
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مصلحت و انقلابی گری موسسه طلوع
مصلحت و انقلابی گری
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مدیریت سلبریتی ها بر مغزها موسسه طلوع
مدیریت سلبریتی ها بر مغزها
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت موسسه طلوع
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهارت های زندگی موسسه طلوع
مهارت های زندگی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله موسسه طلوع
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
واقعیت اجتماعی غرب موسسه طلوع
واقعیت اجتماعی غرب
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

سری دوم دوره های تابستان 97

طراحی سطح سه – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی سطح سه – پاییز 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18:15 الی 19:30 (از 28 آبان)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح دو – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی سطح دو – پاییز 97
عباس گودرزی

دوشنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 2 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله) موسسه طلوع
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله)
موسسه طلوع

سه شنبه ساعت 16 (از 6 شهریور)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح دو – آقایان – شهریور 97 موسسه طلوع
عربی سطح دو – آقایان – شهریور 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 (از 5 شهریور)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (یار دبستانی) – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی (یار دبستانی) – ویژه آقایان
موسسه طلوع

تابستان 97

6 روز (از 2 شهریور)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح سه – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی سطح سه – تابستان 97
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 17:45 (از 3 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی – ویژه آقایان – شهریور 97 موسسه طلوع
آموزش غواصی – ویژه آقایان – شهریور 97
موسسه طلوع

پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – تابستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – تابستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 24 مرداد)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت سطح دو – شهریور 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت سطح دو – شهریور 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18:15 الی 19:30 (از 10 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 (از 15 شهریور)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 (از 15 شهریور)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی تابستان 97

پادکست صوتی – آقایان و بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
پادکست صوتی – آقایان و بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 10 الی 18 (از 4 مرداد)

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی-آقایان -تابستان 97 امین جدیدی
آموزش غواصی-آقایان -تابستان 97
امین جدیدی

پنجشنبه و جمعه، 14 و 15 تیرماه

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین بانوان – تابستان 97 محسن آقایی
تدوین بانوان – تابستان 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 21 مرداد)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین آقایان – تابستان 97 محسن آقایی
تدوین آقایان – تابستان 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 17 تیر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – تابستان 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – تابستان 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18:15 الی 19:30 (از 2 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی – تابستان 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18:15 الی 19:30 (از 1 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی  – بانوان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – بانوان – تابستان 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:30 الی 17:45 (از 24 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – آقایان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – آقایان – تابستان 97
احمد ناطقی

شنبه 18:15 الی 19:30 (از 23 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان تابستان 97

عربی – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (از 3 مرداد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 18 (از 20 تیر)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح یک – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان سطح یک – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 16:15 الی 19:15 (از 21 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

یکشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 20 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی پاییز 97

تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97 حسین چمن خواه
تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97
حسین چمن خواه

چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 19 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97 حسین یوزباشی
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97
حسین یوزباشی

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 25 دی)

60 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 6 آذر)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی رباتیک  – آموزش آردوینو موسسه طلوع
برنامه نویسی رباتیک – آموزش آردوینو
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 29 آبان)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی استودیوئی – بانوان موسسه طلوع
آموزش عکاسی استودیوئی – بانوان
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 17 مهر)

6 جلسه (18 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی استودیوئی – آقایان موسسه طلوع
آموزش عکاسی استودیوئی – آقایان
موسسه طلوع

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (از 16 مهر)

6 جلسه (18 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – آقایان – پاییز 97 احمد ناطقی
عکاسی – آقایان – پاییز 97
احمد ناطقی

یکشنبه 18:15 الی 19:30 (از 22 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – بانوان – پاییز 97 احمد ناطقی
عکاسی – بانوان – پاییز 97
احمد ناطقی

شنبه 18:15 الی 19:30 (از 21 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 18 (از 18 مهر)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – پاییز 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 18 الی 19:30 (از 23 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین بانوان – پاییز 97 محسن آقایی
تدوین بانوان – پاییز 97
محسن آقایی

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (از 12 آذر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین آقایان – پاییز 97 محسن آقایی
تدوین آقایان – پاییز 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 11 آذر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گردان جهادی رضویون – ویژه آقایان موسسه طلوع
گردان جهادی رضویون – ویژه آقایان
موسسه طلوع

پاییز 97 (از 5 مهر)

12 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان پاییز 97

آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 97
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 14 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 23 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 19:15 (از 22 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – سطح سه موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح سه
موسسه طلوع

شنبه 16:30 الی 19:30 (از 26 آبان)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی زمستان 97

آموزش تدوین – آقایان و بانوان – اسفند 97 محسن آقایی
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – اسفند 97
محسن آقایی

شنبه ها 16 الی 20 (از 4 اسفند)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه ایده یابی به روش فیل آبی محمد حسین نیرومند
کارگاه ایده یابی به روش فیل آبی
محمد حسین نیرومند

سه شنبه 23 بهمن ساعت 16:30 الی 19:30

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 – زمستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 2 – زمستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 7 بهمن)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی پرتره 1 – ویژه بانوان فاطمه ابراهیمی
عکاسی پرتره 1 – ویژه بانوان
فاطمه ابراهیمی

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (از 8 بهمن)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – زمستان 97 محسن آقایی
آموزش تدوین – آقایان و بانوان – زمستان 97
محسن آقایی

دوشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 8 بهمن)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی عمومی – آقایان و بانوان – زمستان 97 احمد ناطقی
عکاسی عمومی – آقایان و بانوان – زمستان 97
احمد ناطقی

شنبه 16:30 الی 17:45 (از 22 دی)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – زمستان 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – زمستان 97
عباس گودرزی

چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 26 دی)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – زمستان 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – زمستان 97
عباس گودرزی

شنبه 16:30 الی 19:30 (از 26 دی)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97 حسین چمن خواه
تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97
حسین چمن خواه

چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 19 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97 حسین یوزباشی
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97
حسین یوزباشی

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 25 دی)

60 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی رباتیک  – آموزش آردوینو موسسه طلوع
برنامه نویسی رباتیک – آموزش آردوینو
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 29 آبان)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان زمستان 97

آموزش زبان اسپانیولی – سطح چهار موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح چهار
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 18 الی 19:30 (از 14 بهمن)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله) موسسه طلوع
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله)
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:15 الی 19:15 (از 15 بهمن)

10

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی آقایان 2 – زمستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی آقایان 2 – زمستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عبری 3 – زمستان 97 سهیل کثیری نژاد
عبری 3 – زمستان 97
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 15 دی)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
عربی – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

دوشنبه 16 الی 19 (از 26 آذر)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
عربی – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 29 آذر)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال