دوره های معاونت آموزش تابستان 97

قدرت و رسانه وحید یامین پور
قدرت و رسانه
وحید یامین پور

یکشنبه 16 الی 17:15 (از 11 آذر)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی مهران – اربعین 97 – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی مهران – اربعین 97 – ویژه آقایان
موسسه طلوع

گروه اول: 7-1 آبان، گروه دوم: 12-6 آبان

7 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی مشهد بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
اردوی مشهد بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

پاییز 97

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی مشهد آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
اردوی مشهد آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

پاییز 97

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جهان پس از ظهور موسسه طلوع
جهان پس از ظهور
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهدویت قبل و پس از ظهور موسسه طلوع
مهدویت قبل و پس از ظهور
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی احزاب در ایران موسسه طلوع
جریان شناسی احزاب در ایران
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
موعود در مذاهب دیگر موسسه طلوع
موعود در مذاهب دیگر
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طب سنتی موسسه طلوع
طب سنتی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی ساختار نظام پادشاهی انگلستان موسسه طلوع
بررسی ساختار نظام پادشاهی انگلستان
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مصلحت و انقلابی گری موسسه طلوع
مصلحت و انقلابی گری
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مدیریت سلبریتی ها بر مغزها موسسه طلوع
مدیریت سلبریتی ها بر مغزها
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت موسسه طلوع
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهارت های زندگی موسسه طلوع
مهارت های زندگی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله موسسه طلوع
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
واقعیت اجتماعی غرب موسسه طلوع
واقعیت اجتماعی غرب
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

سری دوم دوره های تابستان 97

طراحی سطح سه – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی سطح سه – پاییز 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18:15 الی 19:30 (از 28 آبان)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح دو – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی سطح دو – پاییز 97
عباس گودرزی

دوشنبه ها 18:15 الی 19:30 (از 2 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله) موسسه طلوع
عربی سطح 3 – آقایان و بانوان – صحف (روزنامه و مجله)
موسسه طلوع

سه شنبه ساعت 16 (از 6 شهریور)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی سطح دو – آقایان – شهریور 97 موسسه طلوع
عربی سطح دو – آقایان – شهریور 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 (از 5 شهریور)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (یار دبستانی) – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی (یار دبستانی) – ویژه آقایان
موسسه طلوع

تابستان 97

6 روز (از 2 شهریور)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی سطح سه – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی سطح سه – تابستان 97
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 17:45 (از 3 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی – ویژه آقایان – شهریور 97 موسسه طلوع
آموزش غواصی – ویژه آقایان – شهریور 97
موسسه طلوع

پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – تابستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – تابستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 24 مرداد)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت سطح دو – شهریور 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت سطح دو – شهریور 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18:15 الی 19:30 (از 10 مهر)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – بانوان
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 (از 15 شهریور)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان موسسه طلوع
لهجه عراقی ویژه اربعین – آقایان
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 (از 15 شهریور)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی تابستان 97

پادکست صوتی – آقایان و بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
پادکست صوتی – آقایان و بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 10 الی 18 (از 4 مرداد)

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی-آقایان -تابستان 97 امین جدیدی
آموزش غواصی-آقایان -تابستان 97
امین جدیدی

پنجشنبه و جمعه، 14 و 15 تیرماه

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین بانوان – تابستان 97 محسن آقایی
تدوین بانوان – تابستان 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 21 مرداد)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین آقایان – تابستان 97 محسن آقایی
تدوین آقایان – تابستان 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 17 تیر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – تابستان 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – تابستان 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18:15 الی 19:30 (از 2 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی – تابستان 97 عباس گودرزی
طراحی – تابستان 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18:15 الی 19:30 (از 1 مرداد)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی  – بانوان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – بانوان – تابستان 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:30 الی 17:45 (از 24 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – آقایان – تابستان 97 احمد ناطقی
عکاسی – آقایان – تابستان 97
احمد ناطقی

شنبه 18:15 الی 19:30 (از 23 تیر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان تابستان 97

عربی – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (از 3 مرداد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
عربی – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 18 (از 20 تیر)

15 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان سطح یک – بانوان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان سطح یک – بانوان – تابستان 97
موسسه طلوع

سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 16:15 الی 19:15 (از 21 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – آقایان – تابستان 97 موسسه طلوع
زبان – آقایان – تابستان 97
موسسه طلوع

یکشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 20 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال