دوره های مرتبط

310
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی – بهار 95
استاد : حاج حسین یکتا

زمان کلاس : چهارشنبه 16:30 الی 18

تعداد جلسات : 6 هفته - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال
70-cource22
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – بهار 95
استاد : محمد رضا سرشار

زمان کلاس : شنبه 16:30 الی 19:30

تعداد جلسات : 8 هفته - شروع دوره 21 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : 500,000 ریال