دوره های مرتبط

380
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – بهار 95
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : سه شنبه 16:30 الی 19:30

تعداد جلسات : 18 ساعت - شروع دوره 24 فروردین

حضوری : 600,000 ریال
مجازی : غیر فعال
39s0
برنامه نویسی به زبان جاوا – اندروید
استاد : محمد علی مینوچهر

زمان کلاس : شنبه - 16:30 الی 19:30

تعداد جلسات : 18 ساعت - شروع دوره 21 فروردین

حضوری : 1,500,000 ریال
مجازی : غیر فعال
3as0
خبرگان رهبری – رهبری شورایی یا فردی
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : پنجشنبه 29 بهمن ماه

تعداد جلسات : 4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
310
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی – بهار 95
استاد : حاج حسین یکتا

زمان کلاس : چهارشنبه 16:30 الی 18

تعداد جلسات : 6 هفته - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : 300,000 ریال
مجازی : غیر فعال