نمایش تمام دوره های موضوعی گردشگری

اردوی جهادی مهران – اربعین 1401 – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی مهران – اربعین 1401 – ویژه آقایان
موسسه طلوع

19 تا 29 شهریور

10 شبانه روز

حضوری : 200,000 تومان
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی یاد یار – آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی یاد یار – آقایان و بانوان
موسسه طلوع

پاییز 1400

5 روز

نوع اردو: حضوری

حضوری : 250,000 تومان
مجازی : 250,000 تومان
اردوی جهادی خشت امید – آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی خشت امید – آقایان و بانوان
موسسه طلوع

بهار 1400

5 شبانه روز

نوع دوره: حضوری

حضوری : 350,000 تومان
مجازی : 350,000 تومان
اردوی جهادی دوزندگی – ویژه بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی دوزندگی – ویژه بانوان
موسسه طلوع

شنبه تا پنجشنبه 14 الی 20 (از 30 فروردین)

یک هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ادوی جهادی دوزندگی – ویژه آقایان موسسه طلوع
ادوی جهادی دوزندگی – ویژه آقایان
موسسه طلوع

شنبه تا پنجشنبه 14 الی 22 (از 30 فروردین)

یک هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی زیارتی قم و جمکران – زمستان 98 موسسه طلوع
اردوی زیارتی قم و جمکران – زمستان 98
موسسه طلوع

جمعه 11 بهمن

1 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی زیارتی قم – پاییز 98 موسسه طلوع
اردوی زیارتی قم – پاییز 98
موسسه طلوع

جمعه 15 آذر

1 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی مهران – اربعین 98 – ویژه آقایان موسسه طلوع
اردوی جهادی مهران – اربعین 98 – ویژه آقایان
موسسه طلوع

گروه اول: 17 تا 24 مهر، گروه دوم: 23 تا 30 مهر

8 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (پزشکی) – ویژه آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی (پزشکی) – ویژه آقایان و بانوان
موسسه طلوع

تابستان 98

7 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کتاب مطلع الفجر – عربی لهجه عراقی موسسه طلوع
کتاب مطلع الفجر – عربی لهجه عراقی
موسسه طلوع

کتاب (نوشتار)

به انضمام لوح فشرده (صوت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
افطاری ساده – بانوان – رمضان 1398 موسسه طلوع
افطاری ساده – بانوان – رمضان 1398
موسسه طلوع

چهارشنبه 25 اردیبهشت

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
افطاری ساده – آقایان – رمضان 1398 موسسه طلوع
افطاری ساده – آقایان – رمضان 1398
موسسه طلوع

چهارشنبه 25 اردیبهشت

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال