نمایش تمام دوره های موضوعی مهارتی

کار با دوربین عکاسی محمد رضا جوفار
کار با دوربین عکاسی
محمد رضا جوفار

مجازی

4 قسمت (110 دقیقه)

نوع دوره: آفلاین تصویری (ضبط استودیوئی)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – زمستان 99 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – زمستان 99
عباس گودرزی

شنبه 16:30 الی 19:30 (از 27 دی)

6 جلسه (بمدت 18 ساعت)

نوع دوره: مجازی (آنلاین تصویری)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی با موبایل – تابستان 99 عبدالحسین بدرلو
آموزش عکاسی با موبایل – تابستان 99
عبدالحسین بدرلو

دوشنبه 27 مرداد ساعت 16:30 الی 19:30

1 جلسه (بمدت 3 ساعت)

نوع دوره: وبینار (آنلاین تصویری)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – تابستان 99 موسسه طلوع
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – تابستان 99
موسسه طلوع

مجازی

1 جلسه (بمدت 5 ساعت)

نوع دوره: آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – پاییز 98 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – پاییز 98
عباس گودرزی

شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 11 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – پاییز 98 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – پاییز 98
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30 (از 14 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – تابستان 98 موسسه طلوع
کسب درآمدهای ارزی به روش فریلنسینگ – تابستان 98
موسسه طلوع

مجازی

6 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش غواصی – ویژه آقایان امین جدیدی
آموزش غواصی – ویژه آقایان
امین جدیدی

پنجشنبه و جمعه 13 و 14 تیر

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تصویربرداری موسسه طلوع
آموزش تصویربرداری
موسسه طلوع

پنجشنبه و جمعه (از 21 شهریور)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تایپوگرافی – تابستان 98 حسین چمن خواه
تایپوگرافی – تابستان 98
حسین چمن خواه

پنجشنبه ها 14 الی 18 (از 3 مرداد)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – تابستان 98 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – تابستان 98
عباس گودرزی

سه شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 25 تیر)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 3 – زمستان 97 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 3 – زمستان 97
بهرام جوانرودی

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 22 دی)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال