نمایش تمام دوره های موضوعی قرآن و حدیث

تمدن نوین اسلامی محمد هادی همایون
تمدن نوین اسلامی
محمد هادی همایون

مجازی

11 جلسه (بمدت 130 دقیقه)

نوع دوره: آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : 140,000 تومان
نقش زن و مرد در قرآن انسیه برومند پور
نقش زن و مرد در قرآن
انسیه برومند پور

مجازی

8 جلسه (160 دقیقه)

آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : 330,000 تومان
امر به معروف و نهی از منکر و مسولیت اجتماعی جلیل محبی
امر به معروف و نهی از منکر و مسولیت اجتماعی

چهارشنبه ها 17 الی 19 (از 23 مرداد)

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تاریخ تمدن و ملک مهدوی – مجازی محمد هادی همایون
تاریخ تمدن و ملک مهدوی – مجازی
محمد هادی همایون

مجازی

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 75,000 تومان
اعتکاف – بهار 98 موسسه طلوع
اعتکاف – بهار 98
موسسه طلوع

اعتکاف رجب

3 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جهان پس از ظهور موسسه طلوع
جهان پس از ظهور
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهدویت قبل و پس از ظهور موسسه طلوع
مهدویت قبل و پس از ظهور
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
موعود در مذاهب دیگر موسسه طلوع
موعود در مذاهب دیگر
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی علی جعفری
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
علی جعفری

مجازی

3 ساعت(5جلسه)

حضوری : غیر فعال
مجازی : 75,000 تومان
عبرت های تاریخ شیعه 2 محمدحسین رجبی دوانی
عبرت های تاریخ شیعه 2
محمدحسین رجبی دوانی

مجازی

2 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر علی تقوی
راهکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر
علی تقوی

مجازی

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 95,000 تومان