نمایش تمام دوره های موضوعی فضای مجازی

ناتوانی مدیریت سلبریتی ها بر مغزها احسان شاه قاسمی
ناتوانی مدیریت سلبریتی ها بر مغزها

شنبه ها 17 الی 19 (از 2 شهریور)

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – برادران – تابستان 96 موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – برادران – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 23 شهریور ماه ساعت 16

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – خواهران – تابستان 96 موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – خواهران – تابستان 96
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 شهریور ماه ساعت 16

3 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه طنز کوتاه و توئیتری – بهار 96 موسسه طلوع
کارگاه طنز کوتاه و توئیتری – بهار 96
موسسه طلوع

چهارشنبه - 15:30 الی 17:30 (20 اردیبهشت)

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه برادران موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه برادران
موسسه طلوع

سه شنبه 12 اردیبهشت - 16 الی 20

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه خواهران موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه خواهران
موسسه طلوع

پنج شنبه 31 فروردین - 15:30 الی 19:30

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر
موسسه طلوع

پنجشنبه 28 بهمن و 5 اسفند - 15 الی 19 ویژه برادران

2 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – تابستان 95 موسسه طلوع
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – تابستان 95
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال