نمایش تمام دوره های موضوعی سبک زندگی همسرداری خانواده و تربیت فرزند

تربیت فرزند (روان شناسی) نوید جانباز
تربیت فرزند (روان شناسی)
نوید جانباز

مجازی

15 جلسه (265 دقیقه)

آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : 250,000 تومان
دوران نامزدی سجاد مهدی زاده
دوران نامزدی
سجاد مهدی زاده

مجازی

4 جلسه (70 دقیقه)

آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 تومان
تربیت اقتصادی و مالی کودکان مهدی طغیانی
تربیت اقتصادی و مالی کودکان
مهدی طغیانی

مجازی

6 جلسه (300 دقیقه)

آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 تومان
قدرت و شکوه زن فروغ نیلچی زاده
قدرت و شکوه زن

مجازی

4 جلسه (260 دقیقه)

آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 40,000 تومان
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله علی ارجمند
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله
علی ارجمند

مجازی

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 30,000 تومان
مهارت های زندگی (تربیت فرزند) – مجازی فهیمه فرهمندپور
مهارت های زندگی (تربیت فرزند) – مجازی
فهیمه فرهمندپور

مجازی

2 جلسه (240 دقیقه)

آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 40,000 تومان
واقعیات اجتماعی غرب – تابستان 98 احمد نادری
واقعیات اجتماعی غرب – تابستان 98

سه شنبه ها 17 الی 19 (5 و 12 شهریور)

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (پزشکی) – ویژه آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی (پزشکی) – ویژه آقایان و بانوان
موسسه طلوع

فروردین 98

7 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اعتکاف – بهار 98 موسسه طلوع
اعتکاف – بهار 98
موسسه طلوع

اعتکاف رجب

3 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طب سنتی موسسه طلوع
طب سنتی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت موسسه طلوع
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال