نمایش تمام دوره های موضوعی رسانه

جنگ سایبری و تروریسم سایبری – تابستان  99 محمد حسین ساعی
جنگ سایبری و تروریسم سایبری – تابستان 99

مجازی

2 جلسه (بمدت 2 ساعت)

نوع دوره: آفلاین تصویری

حضوری : غیر فعال
مجازی : 500,000 ریال
ناتوانی مدیریت سلبریتی ها بر مغزها احسان شاه قاسمی
ناتوانی مدیریت سلبریتی ها بر مغزها

شنبه ها 17 الی 19 (از 2 شهریور)

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
قدرت و رسانه وحید یامین پور
قدرت و رسانه
وحید یامین پور

یکشنبه 16 الی 17:15 (از 11 آذر)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مدیریت سلبریتی ها بر مغزها موسسه طلوع
مدیریت سلبریتی ها بر مغزها
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اصول هنر اجرا – ویژه بانوان – زمستان 96 زهرا چخماقی
اصول هنر اجرا – ویژه بانوان – زمستان 96

دوشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:11دی ماه)

5 جلسه 3 ساعته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مستندسازی با موبایل – زمستان 96 روح الله رفیعی
مستندسازی با موبایل – زمستان 96
روح الله رفیعی

پنجشنبه ها - 16 الی 19 (شروع:12بهمن)

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مهارت های رسانه ای – تابستان 96 وحید یامین پور
آموزش مهارت های رسانه ای – تابستان 96

پنجشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:5مرداد)

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مبانی سواد رسانه ای (از تلویزیون تا فضای مجازی) وحید یامین پور
مبانی سواد رسانه ای (از تلویزیون تا فضای مجازی)
وحید یامین پور

بسته آموزش مجازی (بام)

360 دقیقه

نوع دوره: مجازی (آفلاین صوتی)

بسته بام : 1,000,000 ریال
مجازی : 600,000 ریال 420,000 ریال
روش های نقد متون تصویری – بهار 96 عبدالکریم خیامی
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
عبدالکریم خیامی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی سهیل کریمی
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی
سهیل کریمی

مجازی

2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 100,000 ریال
آموزش مستندسازی در بحران – پاییز 95 حسن شمشادی
آموزش مستندسازی در بحران – پاییز 95

پنجشنبه ها 16:30 الی 19:30 (شروع: 13 آبان ماه)

10 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال