نمایش تمام دوره های موضوعی دانش آموزی

کاریکاتور – ویژه دانش آموزان – تابستان 96 موسسه طلوع
کاریکاتور – ویژه دانش آموزان – تابستان 96
موسسه طلوع

جمعه ها - 9 الی 11:45 (شروع:3شهریور)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فتوشاپ – ویژه دانش آموزان – تابستان 96 موسسه طلوع
فتوشاپ – ویژه دانش آموزان – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها - 12 الی 13:15 (شروع:6شهریور)

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – ویژه دانش آموزان – تابستان 96 موسسه طلوع
عکاسی – ویژه دانش آموزان – تابستان 96
موسسه طلوع

جمعه ها - 9 الی 11:45 (شروع:3شهریور)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
خلاقیت – ویژه دانش آموزان – تابستان 96 موسسه طلوع
خلاقیت – ویژه دانش آموزان – تابستان 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها - 9 الی 11:45 (شروع:6شهریور)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال