نمایش تمام دوره های موضوعی آوینی شناسی

حکمت غرب شناسی – تابستان 96 عباس محسنی
حکمت غرب شناسی – تابستان 96
عباس محسنی

سه شنبه ها - 17 الی 19

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 عباس محسنی
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1
عباس محسنی

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 75,000 تومان
مفاهیم بنیادی در اندیشه های شهید آوینی وحید یامین پور
مفاهیم بنیادی در اندیشه های شهید آوینی
وحید یامین پور

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 140,000 تومان
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی عباس محسنی
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی
عباس محسنی

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 75,000 تومان
درآمدی بر حکمت هنر اسلامی – تابستان 94 وحید یامین پور
درآمدی بر حکمت هنر اسلامی – تابستان 94
وحید یامین پور

دوشنبه - 16 الی 17:30 (آغاز کلاس 19 مرداد)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مستندسازی تجربی به روایت راویان فتح موسسه طلوع
مستندسازی تجربی به روایت راویان فتح
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30 تا 19:30

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی وحید یامین پور
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی
وحید یامین پور

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 60,000 تومان
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی (با بررسی مقاله تکنیک در سینما) عباس محسنی
سینمای اشراقی از نگاه شهید آوینی (با بررسی مقاله تکنیک در سینما)
عباس محسنی

چهارشنبه - 15 تا 17

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
‫مفاهیم بنیادی در اندیشه شهید آوینی‬ وحید یامین پور
‫مفاهیم بنیادی در اندیشه شهید آوینی‬
وحید یامین پور

پنج شنبه 15 تا 17

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال