دوره های مهارتی پاییز 97

تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97 حسین چمن خواه
تایپوگرافی (کارگاه مهارت افزایی در طراحی حروف) – پاییز 97
حسین چمن خواه

چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 19 دی)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97 حسین یوزباشی
طراحی گرافیک با رویکرد طراحی پوستر – پاییز 97
حسین یوزباشی

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 25 دی)

60 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 1
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 6 آذر)

24 جلسه (72 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی رباتیک  – آموزش آردوینو موسسه طلوع
برنامه نویسی رباتیک – آموزش آردوینو
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 29 آبان)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی استودیوئی – بانوان موسسه طلوع
آموزش عکاسی استودیوئی – بانوان
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 17 مهر)

6 جلسه (18 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی استودیوئی – آقایان موسسه طلوع
آموزش عکاسی استودیوئی – آقایان
موسسه طلوع

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (از 16 مهر)

6 جلسه (18 ساعت)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – آقایان – پاییز 97 احمد ناطقی
عکاسی – آقایان – پاییز 97
احمد ناطقی

یکشنبه 18:15 الی 19:30 (از 22 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی – بانوان – پاییز 97 احمد ناطقی
عکاسی – بانوان – پاییز 97
احمد ناطقی

شنبه 18:15 الی 19:30 (از 21 مهر)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی – پاییز 97 عباس گودرزی
طراحی – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 18 (از 18 مهر)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – پاییز 97 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – پاییز 97
عباس گودرزی

شنبه و چهارشنبه 18 الی 19:30 (از 23 آبان)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین بانوان – پاییز 97 محسن آقایی
تدوین بانوان – پاییز 97
محسن آقایی

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (از 12 آذر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین آقایان – پاییز 97 محسن آقایی
تدوین آقایان – پاییز 97
محسن آقایی

یکشنبه 16:30 الی 19:30 (از 11 آذر)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گردان جهادی رضویون – ویژه آقایان موسسه طلوع
گردان جهادی رضویون – ویژه آقایان
موسسه طلوع

پاییز 97 (از 5 مهر)

12 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان پاییز 97

آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – پاییز 97
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 14 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – آقایان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان – آقایان – پاییز 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 23 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان – بانوان – پاییز 97 موسسه طلوع
زبان – بانوان – پاییز 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 19:15 (از 22 مهر)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان اسپانیولی – سطح سه موسسه طلوع
آموزش زبان اسپانیولی – سطح سه
موسسه طلوع

شنبه 16:30 الی 19:30 (از 26 آبان)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال