در صورتی که در یکی از دوره های موسسه طلوع حق از سال 96 به بعد شرکت نموده اید، گواهی پایان دوره با توجه به شروط زیر به شما تعلق می گیرد :

 

  • درسگفتارهای موسسه طلوع: در صورتی که در دوره های گفتمانی حضوری و مجازی (دوره های غیرعملی) موسسه شرکت نموده اید می توانید با خلاصه نویسی دوره مربوطه در قالب فایل وورد به تفکیک هرجلسه (حداقل 500 کلمه) و ارسال آن در همان ترم به ایمیل موسسه، اقدام به درخواست گواهی نمایید.

 

  • دوره های مهارتی موسسه طلوع (دانشجویان حضوری) : در صورتی که در دوره های کامل مهارتی (دوره های عملی) موسسه شرکت نموده اید و دانشجوی حضوری این دوره ها هستید، می توانید با تکمیل پروژه نهایی که در پایان دوره و با مشورت استاد مربوطه و آموزش موسسه آماده گردیده، اقدام به درخواست گواهی نمایید.لازم به ذکر است دانشجویان دوره های مهارتی تنها در صورتی می توانند اقدام به درخواست گواهی نمایند که پروژه نهایی دوره را در وقت معلوم تکمیل کرده باشند.

 

  • دوره های زبان موسسه طلوع (دانشجویان حضوری) : گواهی در دوره های آموزش زبان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در تمامی امتحانات پایانی هر ترم، نمره قبولی را دریافت کرده اند و از سمت اساتید محترم به آموزش معرفی شده اند.دوره های مجازی زبان شامل گواهینامه و آزمون نمی باشند.

“در صورتی که دانشجویان شرایط فوق الذکر را داشته باشند و اقدام به درخواست گواهی نمایند، حداکثر تا یک ماه بعد گواهی به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد”