در صورتی که در دوره های موسسه طلوع حق شرکت نموده اید، گواهی الکترونیک پایان دوره با توجه به شروط زیر به شما تعلق می گیرد:

 

 • درسگفتارهای موسسه طلوع: در صورتی که در دوره های گفتمانی (دوره های غیرعملی) موسسه شرکت نموده اید می توانید با خلاصه نویسی دوره مربوطه در قالب فایل وورد به تفکیک هرجلسه (حداقل 500 کلمه) اقدام به درخواست گواهی نمایید.(دوره های تک جلسه ای فاقد گواهی هستند). فایل خلاصه را نیز می بایست ایمیل نمایید.

 

 • دوره های مهارتی موسسه طلوع: در صورتی که در دوره های مهارتی (دوره های عملی) موسسه بصورت کامل شرکت نموده اید و غیبت بیش از حد نداشتید، می توانید با تکمیل پروژه نهایی که در پایان دوره و با مشورت استاد مربوطه و آموزش موسسه آماده گردیده، اقدام به درخواست گواهی نمایید. لازم به ذکر است دانشجویان دوره های مهارتی تنها در صورتی می توانند اقدام به درخواست گواهی نمایند که پروژه نهایی دوره را در وقت معلوم همان ترم تکمیل کرده باشند و نمره قبولی را در طول ترم دریافت کرده باشند..

 

 • دوره های زبان موسسه طلوع: گواهی در دوره های آموزش زبان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در تمامی امتحانات پایانی هر ترم، نمره قبولی را دریافت کرده اند و از سمت اساتید محترم به آموزش معرفی شده اند.

“در صورتی که دانشجویان شرایط فوق الذکر را داشته باشند و با ارسال اطلاعات شخصی اقدام به درخواست گواهی نمایند، حداکثر تا یک هفته بعد، گواهی الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد”

 

اطلاعات شخصی مورد نیاز:

 • نام و نام خانوادگی
 • کد ملی
 • نام پدر
 • عنوان دوره
 • نام کاربری
 • ترم و سال شرکت در دوره
 • عکس 3*4 از چهره

 

تبصره:

 • باتوجه به کوتاه مدت بودن کلاسهای وبینار، این دوره ها شامل گواهی نمی باشند.

 

نمونه گواهی و توضیحات ویدئویی