اطلاعات شخصی مورد نیاز جهت اخذ گواهی الکترونیک:

  • نام و نام خانوادگی
  • کد ملی
  • نام پدر
  • عنوان دوره
  • شماره همراه
  • ترم و سال شرکت در دوره
  • عکس 3*4 از چهره

پست الکترونیکی موسسه:  toluehagh@gmail.com

 

در صورتی که در دوره های موسسه طلوع حق شرکت نموده اید، گواهی الکترونیک پایان دوره با توجه به شروط زیر به شما تعلق می گیرد:

  • درسگفتارهای موسسه طلوع: در صورتی که در دوره های گفتمانی موسسه شرکت نموده اید می توانید با خلاصه نویسی دوره مربوطه در قالب فایل وورد بصورت تایپ شده به ازای هر ساعت فایل (حداقل 500 کلمه) و یا با طرح سوال از محتوای دوره مربوطه در قالب فایل وورد به ازای هر ساعت فایل (10 سوال تستی 4 گزینه ای بهمراه پاسخ در قالب وورد) اقدام به درخواست گواهی نمایید. فایل خلاصه را نیز می بایست بهمراه مشخصات مورد نیاز ایمیل نمایید.

“در صورتی که دانشجویان شرایط فوق الذکر را داشته باشند و با ارسال اطلاعات شخصی به پست الکترونیک موسسه، اقدام به درخواست گواهی نمایند، حداکثر تا ده روز کاری بعد از ارسال، گواهی الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد”

تبصره:

  • جهت دریافت گواهی دوره های مجازی تصویری، تکمیل فرم نظرسنجی الزامی است.

 

نمونه گواهی و توضیحات ویدئویی