نمایش تمام دوره های موضوعی سبک زندگی و خانواده

تربیت اقتصادی و مالی کودکان – ویژه اولیاء و مربیان و دانشجویان مهدی طغیانی
تربیت اقتصادی و مالی کودکان – ویژه اولیاء و مربیان و دانشجویان
مهدی طغیانی

مجازی

6 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 600,000 ریال 420,000 ریال
قدرت و شکوه زن – مجازی فروغ نیلچی زاده
قدرت و شکوه زن – مجازی

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 250,000 ریال
مهارت های زندگی (تربیت فرزند) – مجازی فهیمه فرهمندپور
مهارت های زندگی (تربیت فرزند) – مجازی
فهیمه فرهمندپور

مجازی

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 150,000 ریال
واقعیات اجتماعی غرب – تابستان 98 احمد نادری
واقعیات اجتماعی غرب – تابستان 98

سه شنبه ها 17 الی 19 (5 و 12 شهریور)

2 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (پزشکی) – ویژه آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی (پزشکی) – ویژه آقایان و بانوان
موسسه طلوع

فروردین 98

7 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اعتکاف – بهار 98 موسسه طلوع
اعتکاف – بهار 98
موسسه طلوع

اعتکاف رجب

3 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طب سنتی موسسه طلوع
طب سنتی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت موسسه طلوع
بررسی دوگانه توسعه و پیشرفت
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهارت های زندگی موسسه طلوع
مهارت های زندگی
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله موسسه طلوع
نفوذ غرب در حوزه سلامت و راهکارهای مقابله
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال