مجموعه دوره های پاییز 93


آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – پاییز 93 محمد رضا سرشار
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – پاییز 93
محمد رضا سرشار

شنبه - 16 تا 19:15

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سبک زندگی (راه های انتخاب همسر) امیر حسین بانکی پور
سبک زندگی (راه های انتخاب همسر)
امیر حسین بانکی پور

سه شنبه 4آذر و 9 دی - 15:30 تا 20

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ژورنالیسم تلوزیونی – مجازی طلوع حق
ژورنالیسم تلوزیونی – مجازی
طلوع حق

مجازی

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تاریخ تمدن غرب با رویکرد تاویلی شهریار زرشناس
تاریخ تمدن غرب با رویکرد تاویلی
شهریار زرشناس

دوشنبه - 16 تا 17:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال