درسگفتار های ترم تابستان 94

زیبا شناسی قرآنی – تابستان 94 دکتر محمد رجبی
زیبا شناسی قرآنی – تابستان 94
دکتر محمد رجبی

چهارشنبه 17 الی 18:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – برادران موسسه طلوع
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – برادران
موسسه طلوع

6 الی 10 شهریور

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – خواهران موسسه طلوع
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس – خواهران
موسسه طلوع

متعاقبا اعلام می گردد

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد خانواده، خانواده مقتصد – تابستان 94 مهدی طغیانی
اقتصاد خانواده، خانواده مقتصد – تابستان 94
مهدی طغیانی

پنجشنبه - 13:30 الی 16:30

3 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی و تحلیل مهمترین آثار ادبی ایران و جهان  – تابستان 94 شهریار زرشناس
بررسی و تحلیل مهمترین آثار ادبی ایران و جهان – تابستان 94
شهریار زرشناس

یکشنبه - 17 (یک هفته در میان)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سیر تاریخ فلسفه غرب – تابستان 94 شهریار زرشناس
سیر تاریخ فلسفه غرب – تابستان 94
شهریار زرشناس

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مردم شناسی هنر و سینما – تابستان 94 ابراهیم فیاض
مردم شناسی هنر و سینما – تابستان 94
ابراهیم فیاض

یکشنبه - 10 تا 12 (آغاز کلاس نیمه دوم مرداد)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پرسش های کلیدی دفاع مقدس – تابستان 94 موسسه طلوع
پرسش های کلیدی دفاع مقدس – تابستان 94
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30(شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های بزرگان ( امام موسی صدر،جوادی آملی و مصباح یزدی) علیرضا معاف
بررسی آرا و اندیشه های بزرگان ( امام موسی صدر،جوادی آملی و مصباح یزدی)
علیرضا معاف

پنج شنبه - 13:30 تا 16:30

14 جلسه کلاس(شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد اسلامی – مجازی حجت الله عبدالملکی
اقتصاد اسلامی – مجازی
حجت الله عبدالملکی

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
تشکل های سیاسی دوران پهلوی – مجازی موسی حقانی
تشکل های سیاسی دوران پهلوی – مجازی
موسی حقانی

مجازی

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
درآمدی بر حکمت هنر اسلامی – تابستان 94 وحید یامین پور
درآمدی بر حکمت هنر اسلامی – تابستان 94
وحید یامین پور

دوشنبه - 16 الی 17:30 (آغاز کلاس 19 مرداد)

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

زبان تابستان 94

آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران – 2 موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران – 2
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران – 2 موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران – 2
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – برادران رحیم کثیر
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – برادران
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه - 18 الی 19:30

32 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – خواهران رحیم کثیر
آموزش مکالمه زبان عربی – تابستان 94 – خواهران
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 18

32 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – مقدماتی – تابستان 94 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – مقدماتی – تابستان 94
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30

23 جلسه 3 ساعته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – خواهران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – برادران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – پیشرفته – برادران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی مقدماتی – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 تا 19:30 ( آغاز دوره 25 مرداد)

ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی تابستان 94

آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 2 موسسه طلوع
آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 2
موسسه طلوع

چهارشنبه 18 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
كارگاه آموزش تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي و جنگ – تابستان 94 موسسه طلوع
كارگاه آموزش تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي و جنگ – تابستان 94
موسسه طلوع

سه شنبه - 16:30 الی 19:30(شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کارگاه تحلیل فیلمنامه آثار فاخر سینمایی جهان و ایران – تابستان 94 موسسه طلوع
کارگاه تحلیل فیلمنامه آثار فاخر سینمایی جهان و ایران – تابستان 94
موسسه طلوع

پنجشنبه - 13:30 الی 15:30 (آغاز دوره 22 مرداد)

6 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – تابستان 94 موسسه طلوع
گرافیک (آموزش نرم افزار photoshop) – تابستان 94
موسسه طلوع

پنجشنبه - 13:30 الی 16:30

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – تابستان 94 محسن آقایی
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – تابستان 94
محسن آقایی

دوشنبه - 16:30 الی 18

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش حرفه ای تیراندازی – تابستان 94 – خواهران و برادران موسسه طلوع
آموزش حرفه ای تیراندازی – تابستان 94 – خواهران و برادران
موسسه طلوع

یک ساعت روزهای پنجشنبه (بین ساعات 9 تا 15)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته – تابستان 94 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته – تابستان 94
احمد ناطقی

شنبه - 18 الی 19:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مهارت های رسانه ای – مقدماتی – تابستان 94 موسسه طلوع
آموزش مهارت های رسانه ای – مقدماتی – تابستان 94
موسسه طلوع

پنجشنبه - 10 الی 13

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 1 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – تابستان 94 – گروه 1
احمد ناطقی

چهارشنبه 16:30 الی 18

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فهم و نقد متون تصویری پیشرفته عبدالکریم خیامی
فهم و نقد متون تصویری پیشرفته
عبدالکریم خیامی

دوشنبه ها - 16:30 الی 18 (آغاز کلاس نیمه دوم مرداد)

10 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال