دوره های مهارتی بهار 98

آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 3 – بهار 98 بهرام جوانرودی
آموزش تولید موشن گرافیک و انیمیشن – سطح 3 – بهار 98
بهرام جوانرودی

روزهای فرد 16:30 الی 19:30 (از 20 فروردین)

72 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – بهار 98 محسن آقایی
آموزش تدوین – بهار 98
محسن آقایی

دوشنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 26 فروردین)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دیجیتال پینت – بهار 98 عباس گودرزی
دیجیتال پینت – بهار 98
عباس گودرزی

شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 31 فروردین)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – بهار 98 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – بهار 98
عباس گودرزی

سه شنبه ها 16:30 الی 19:30 (از 27 فروردین)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی ترم 1 – آقایان – بهار 98 احمد ناطقی
عکاسی ترم 1 – آقایان – بهار 98
احمد ناطقی

شنبه ها 16:15 الی 17:30 (از 24 فروردین)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عکاسی پرتره 2 (نورپردازی) – ویژه بانوان فاطمه ابراهیمی
عکاسی پرتره 2 (نورپردازی) – ویژه بانوان
فاطمه ابراهیمی

دوشنبه (از 19 فروردین)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 98

دوره های معاونت آموزش بهار 98

اعتکاف – بهار 98 موسسه طلوع
اعتکاف – بهار 98
موسسه طلوع

اعتکاف رجب

3 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی جهادی (خشت امید) – ویژه آقایان و بانوان موسسه طلوع
اردوی جهادی (خشت امید) – ویژه آقایان و بانوان
موسسه طلوع

فروردین 98

7 شبانه روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
درآمدی بر تحلیل سیاسی – بهار 98 حسین صفارهرندی
درآمدی بر تحلیل سیاسی – بهار 98
حسین صفارهرندی

29 فروردین و 5 اردیبهشت ساعت 16:30

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
معامله قرن – مجازی سهیل کثیری نژاد
معامله قرن – مجازی
سهیل کثیری نژاد

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 40,000 تومان
نگاتیو فرقه رجویه – زمستان 97 صفاءالدین تبرائیان
نگاتیو فرقه رجویه – زمستان 97

پنجشنبه 16:30 الی 18:30 (از 25 بهمن)

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
چله عزت – زمستان 97 علیرضا معاف
چله عزت – زمستان 97
علیرضا معاف

یکشنبه 16 الی 18 (از 14 بهمن)

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عدالت اجتماعی از نظریه تا واقعیت – مجازی مهدی زریباف
عدالت اجتماعی از نظریه تا واقعیت – مجازی
مهدی زریباف

مجازی

4 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
پشت پرده (بانک، قاچاق، تولیدملی) – مجازی ابراهیم رزاقی
پشت پرده (بانک، قاچاق، تولیدملی) – مجازی
ابراهیم رزاقی

مجازی

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
بررسی آرا و اندیشه های بزرگان موسسه طلوع
بررسی آرا و اندیشه های بزرگان
موسسه طلوع

مجازی

5 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 40,000 تومان

دوره های تابستان 98

آموزش عربی – آقایان – تابستان 98 موسسه طلوع
آموزش عربی – آقایان – تابستان 98
موسسه طلوع

تابستان 98

60 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عربی – بانوان – تابستان 98 موسسه طلوع
آموزش عربی – بانوان – تابستان 98
موسسه طلوع

تابستان 98

60 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی بانوان – ترم 4 – بهار 98 موسسه طلوع
زبان انگلیسی بانوان – ترم 4 – بهار 98
موسسه طلوع

سه شنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (از 27 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی بانوان – ترم 3 – بهار 98 موسسه طلوع
زبان انگلیسی بانوان – ترم 3 – بهار 98
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16:15 الی 19:15 (از 18 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
زبان انگلیسی بانوان – ترم 2 – بهار 98 موسسه طلوع
زبان انگلیسی بانوان – ترم 2 – بهار 98
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (از 19 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی ترم 2 – بانوان – بهار 98 موسسه طلوع
عربی ترم 2 – بانوان – بهار 98
موسسه طلوع

دوشنبه ها 16:15 الی 19:15 (از 26 فروردین)

30 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
عربی ترم 2 (مکالمه آزاد) – آقایان و بانوان موسسه طلوع
عربی ترم 2 (مکالمه آزاد) – آقایان و بانوان
موسسه طلوع

روزهای زوج 16:30 الی 19:30 (از 24 فروردین)

18 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 98 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 98
سهیل کثیری نژاد

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال