دوره های معاونت آموزش

افطاری ساده – رمضان 1397 موسسه طلوع
افطاری ساده – رمضان 1397
موسسه طلوع

چهارشنبه 2 خرداد

ساعت 19

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
پیروزی اسلام ناب محمدی بر داعش – پاییز 96 سقای بی ریا
پیروزی اسلام ناب محمدی بر داعش – پاییز 96
سقای بی ریا

برگزار شده

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
درآمدی بر روایت تاریخ دهه 60 محمد حسن روزی طلب
درآمدی بر روایت تاریخ دهه 60
محمد حسن روزی طلب

برگزار شده

3 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تحولات منطقه (اقدامات اخیر سعودی) – پاییز 96 سعداله زارعی
تحولات منطقه (اقدامات اخیر سعودی) – پاییز 96
سعداله زارعی

برگزار شده

1 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
چیستی و چگونگی کار تشکیلاتی – مجازی حسین عرب اسدی
چیستی و چگونگی کار تشکیلاتی – مجازی
حسین عرب اسدی

مجازی

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
چرایی مطالبات رهبری از قوه قضائیه – پاییز 96 حسین شمسیان
چرایی مطالبات رهبری از قوه قضائیه – پاییز 96
حسین شمسیان

برگزار شده

2 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی بهار 97

آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – بهار  97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – خواهران – بهار 97
احمد ناطقی

شنبه 16:15 الی 17:30 (1 اردیبهشت)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی – برادران – بهار 97
احمد ناطقی

یکشنبه 17:45 الی 19 (2 اردیبهشت)

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح دو – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح دو – بهار 97
احمد ناطقی

شنبه 17:45 الی 19

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح سه – بهار 97 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح سه – بهار 97
احمد ناطقی

یکشنبه 16:15 الی 17:30

8 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 1 – بهار 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 1 – بهار 97
عباس گودرزی

دوشنبه 16:30 الی 17:45 (27 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح یک – بهار 97 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح یک – بهار 97
عباس گودرزی

سه شنبه 16:30 الی 17:45 (28 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
طراحی کاراکتر – سطح 2 – بهار 97 عباس گودرزی
طراحی کاراکتر – سطح 2 – بهار 97
عباس گودرزی

دوشنبه 18 الی 19:15 (27 فروردین)

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – بهار 97 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو – بهار 97
عباس گودرزی

سه شنبه 18 الی 19:15

6 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – بهار 97 محسن آقایی
آموزش تدوین – بهار 97
محسن آقایی

دوشنبه 16:30 الی 19:30 (27 فروردین)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 97

بحث آزاد به زبان انگلیسی – Free Discussion Class موسسه طلوع
بحث آزاد به زبان انگلیسی – Free Discussion Class
موسسه طلوع

دوشنبه ها ساعت 17 الی 19 (10 اردیبهشت)

5 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16 الی 19 (1 اردیبهشت)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 (26 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 16 الی 19 (26 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 2 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

پنجشنبه 16 الی 19 جمعه 9 الی 12 (23 فروردین)

10 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – برادران الف – سطح 1 – تابستان 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (از 24 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97 موسسه طلوع
آموزش زبان عبری – خواهران – سطح 1 – تابستان 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (از 20 تیر)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 97 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 97
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 19:30 (26 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهاشنبه 16:15 الی 19:15 (29 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 19:30 (29 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه و چهارشنبه 16:15 الی 19:15 (27 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 2 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

دوشنبه و پنجشنبه 16:30 الی 19:30 (27 فروردین)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

بهار 97

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 97
موسسه طلوع

بهار 97

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – بهار 97 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 4 – خواهران – بهار 97
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه 15:30 الی 18:30 (2 اردیبهشت)

16 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال