دوره های معاونت آموزش بهار 96

ثبت نام مراسم اعتکاف – خواهران موسسه طلوع
ثبت نام مراسم اعتکاف – خواهران
موسسه طلوع

فروردین 96

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ثبت نام مراسم اعتکاف – برادران موسسه طلوع
ثبت نام مراسم اعتکاف – برادران
موسسه طلوع

فروردین 96

3 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه اقتصادی آقای رئیس جمهور ابراهیم رزاقی
برنامه اقتصادی آقای رئیس جمهور

پنجشنبه ها (شروع: 7 اردیبهشت ماه)

3 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96 مهدی ثنایی
شفافیت، رویکردی مؤثر در پیش‌گیری و کشف فساد – بهار 96
مهدی ثنایی

یکشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع: 20 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1 عباس محسنی
نقد و بررسی آثار شهید آوینی – آینه جادو 1
عباس محسنی

مجازی

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 15,000 تومان
روش های نقد متون تصویری – بهار 96 عبدالکریم خیامی
روش های نقد متون تصویری – بهار 96
عبدالکریم خیامی

سه شنبه ها - 16:30 الی 19:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی سهیل کریمی
سوژه یابی مستند در بحران – مجازی
سهیل کریمی

مجازی

2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی حسن شایانفر
جریان شناسی نفوذ پس از انقلاب – مجازی
حسن شایانفر

مجازی

4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی موسی حقانی
جریان شناسی نفوذ در تاریخ معاصر – مجازی
موسی حقانی

مجازی

2 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی علی جعفری
فتنه از دیدگاه قرآن کریم و روایات – مجازی
علی جعفری

مجازی

3 ساعت(5جلسه)

حضوری : غیر فعال
مجازی : 10,000 تومان
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل سهیل کثیری نژاد
یهودیت،صهیونیسم و اسرائیل
سهیل کثیری نژاد

مجازی

4 جلسه

نوع دوره: آفلاین صوتی

حضوری : غیر فعال
مجازی : 45,000 تومان 31,500 تومان

دوره های مهارتی بهار 96

کارگاه طنز کوتاه و توئیتری – بهار 96 موسسه طلوع
کارگاه طنز کوتاه و توئیتری – بهار 96
موسسه طلوع

چهارشنبه - 15:30 الی 17:30 (20 اردیبهشت)

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس دوم – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس دوم – بهار 96
موسسه طلوع

شنبه ها - 16 الی 20 (شروع: 2 اردیبهشت)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه برادران موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه برادران
موسسه طلوع

سه شنبه 12 اردیبهشت - 16 الی 20

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه خواهران موسسه طلوع
ورود اثرگذار – دوره ویژه فعالیت در توئیتر – ویژه خواهران
موسسه طلوع

پنج شنبه 31 فروردین - 15:30 الی 19:30

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اردوی زیارتی راهیان نور موسسه طلوع
اردوی زیارتی راهیان نور
موسسه طلوع

21 الی 24 اسفند

4 روز

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت – سطح دو -بهار 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 18:15 الی 19:30

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش دیجیتال پینت سطح یک – بهار 96
عباس گودرزی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 29 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – بهار 96 علی اصغر ابدی
دوره جامع طراحی وب سایت – از html تا wordpress – ویژه آقایان – بهار 96
علی اصغر ابدی

شنبه ها و چهارشنبه ها - 17 الی 19 (شروع: 16 فروردین)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – بهار 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 2 – بهار 96
حامد محمودی مزرعه شادی

دوشنبه ها - 15:30 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

24 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس اول – بهار 96 حامد محمودی مزرعه شادی
آموزش موشن گرافیک با نرم افزار After Effects – سطح 1 – کلاس اول – بهار 96
حامد محمودی مزرعه شادی

پنجشنبه ها - 15:30 الی 19:30 (شروع:31 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 3 – بهار 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع: 21 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – سطح 1 – بهار 96
عباس گودرزی

دوشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تدوین – بهار 96 محسن آقایی
آموزش تدوین – بهار 96
محسن آقایی

یکشنبه ها - 16:30 الی 19:30 (شروع:27 فروردین)

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی تخصصی – شاخه مستند اجتماعی – بهار 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع: 19 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – سطح 2 – بهار 96
احمد ناطقی

شنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:19 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس دوم – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس دوم – بهار 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 18:15 الی 19:30 (شروع:27 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس اول – بهار 96 احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی سطح یک – کلاس اول – بهار 96
احمد ناطقی

یکشنبه ها - 16:30 الی 17:45 (شروع:20 فروردین)

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان بهار 96

آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – برادران – بهار 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 17 فروردین)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 3 – خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 16 فروردین)

48 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و پنجشنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 17 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – سطح 1 – برادران – بهار 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 16فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 4 – بهار 96
سهیل کثیری نژاد

دوشنبه ها - 16:15 الی 19:30 (شروع: 21 فروردین)

36 ساعت کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 3 – بهار 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 3 – بهار 96
سهیل کثیری نژاد

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 15 فروردین)

49 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – سطح 2 – بهار 96 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – سطح 2 – بهار 96
سهیل کثیری نژاد

شنبه ها و چهارشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع:16 فروردین)

49 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 3– خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 3– خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 16 الی 19 (شروع: 28 فروردین)

10 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – خواهران – بهار 96
موسسه طلوع

یکشنبه ها و سه شنبه ها - 16 الی 19:30 (شروع: 15 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96 موسسه طلوع
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – برادران – بهار 96
موسسه طلوع

سه شنبه ها و پنجشنبه ها - 16:15 الی 19:45 (شروع: 15 فروردین)

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال