دوره های معاونت آموزش موسسه طلوع

خبرگان رهبری – رهبری شورایی یا فردی موسسه طلوع
خبرگان رهبری – رهبری شورایی یا فردی
موسسه طلوع

پنجشنبه 29 بهمن ماه

4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی – بهار 95 حاج حسین یکتا
سازماندهی مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی – بهار 95
حاج حسین یکتا

چهارشنبه 16:30 الی 18

6 هفته - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نظریه های تاثیر – مجازی محمد حسین ساعی
نظریه های تاثیر – مجازی
محمد حسین ساعی

مجازی

1 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 2 – بهار 95 محسن گمار
ویژگی ها و وظایف بانوی فعال فرهنگی قبل و بعد ازدواج 2 – بهار 95
محسن گمار

دوشنبه - 16:30 الی 18

5 هفته - شروع دوره دوشنبه 23 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های مهارتی - بهار 95

آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – بهار 95 موسسه طلوع
آموزش عملیاتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی – بهار 95
موسسه طلوع

سه شنبه 16:30 الی 19:30

18 ساعت - شروع دوره 24 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
برنامه نویسی به زبان جاوا – اندروید محمد علی مینوچهر
برنامه نویسی به زبان جاوا – اندروید
محمد علی مینوچهر

شنبه - 16:30 الی 19:30

18 ساعت - شروع دوره 21 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – خواهران
موسسه طلوع

7 هفته - شروع دوره ها از 26 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران موسسه طلوع
آموزش تیراندازی – مقدماتی،پیشرفته،حرفه ای – برادران
موسسه طلوع

7 هفته - شروع دوره ها از 26 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش موشن گرافیک – مقدماتی – بهار 95 علی موحدی
آموزش موشن گرافیک – مقدماتی – بهار 95
علی موحدی

پنجشنبه - 14:30 الی 18:30

24 ساعت - شروع دوره 26 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – مقدماتی – بهار 95 محسن آقایی
تدوین (آشنایی با نرم افزار ادیوس) – مقدماتی – بهار 95
محسن آقایی

سه شنبه ها - 16:30 الی 17:45

10 هفته - شروع دوره 24 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش فیلمنامه – تکمیلی – ترم دوم حمیدرضا حافظی
آموزش فیلمنامه – تکمیلی – ترم دوم
حمیدرضا حافظی

پنجشنبه ها 16 الی 19

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – پیشرفته – بهار 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – پیشرفته – بهار 95
احمد ناطقی

چهارشنبه ها - 18:15 تا 19:30

8 جلسه - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی – مقدماتی – بهار 95 احمد ناطقی
آموزش عکاسی – مقدماتی – بهار 95
احمد ناطقی

چهارشنبه ها - 16:30 تا 17:45

8 جلسه - شروع دوره 25 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – بهار 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – مقدماتی – بهار 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها 16:30 الی 17:45

6 جلسه - شروع دوره 22 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کاریکاتور – پیشرفته – بهار 95 عباس گودرزی
آموزش کاریکاتور – پیشرفته – بهار 95
عباس گودرزی

یکشنبه ها 18:15 الی 19:30

6 جلسه - شروع دوره 22 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش مهارت رسانه – مجازی – پیشرفته – بهار 95 موسسه طلوع
آموزش مهارت رسانه – مجازی – پیشرفته – بهار 95
موسسه طلوع

پنجشنبه ها 10 الی 13

7 هفته

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

دوره های زبان - زمستان 94 و بهار 95

آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – مقدماتی – بهار 95 رحیم کثیر
آموزش فصیح زبان عربی – سطح 1 – مقدماتی – بهار 95
رحیم کثیر

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

48 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 3 – سطح متوسط (Intemediate) – تابستان 95 – برادران
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – زمستان 94 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – زمستان 94 – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30 - شروع دوره اواخر بهمن ماه

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – تابستان 95 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 2 – سطح قبل متوسط (Pre Intemediate) – تابستان 95 – برادران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30

50 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – خواهران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – خواهران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 - آغاز دوره 25 بهمن

80 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – برادران موسسه طلوع
آموزش زبان انگلیسی – ترم 1 – سطح مبتدی (Elementry) – زمستان 94 – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه - 16:30 الی 19:30 - آغاز دوره 25 بهمن

80 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش زبان عبری – مقدماتی – بهار 95 سهیل کثیری نژاد
آموزش زبان عبری – مقدماتی – بهار 95
سهیل کثیری نژاد

دوشنبه و چهارشنبه - 16:30 الی 19:30 (آغاز دوره اواخر فروردین 95)

23 جلسه 3 ساعته - شروع دوره 23 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال