بررسی آرا و اندیشه های جریان سازان معاصر

بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری علیرضا مختار پور
بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری
علیرضا مختار پور

دوشنبه - 18 تا 19:30

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های محمد باقر صدر عباس کعبی
بررسی آرا و اندیشه های محمد باقر صدر
عباس کعبی

پنجشنبه - 28 فروردین و 3 اردیبهشت - 15 تا 18

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر عادل پیغامی
بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر
عادل پیغامی

چهارشنبه - 16:30 تا 18

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی وحید یامین پور
بررسی آرا و اندیشه های شهید آوینی
وحید یامین پور

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 25,000 تومان

دوره های مهارتی بهار 94

آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران – کلاس دوم موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران – کلاس دوم
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران – کلاس 2 موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران – کلاس 2
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
دوره جامع آموزش کارتون و کاریکاتور – مقدماتی مازیار بیژنی
دوره جامع آموزش کارتون و کاریکاتور – مقدماتی
مازیار بیژنی

شنبه - 16:30 - 19:30

20 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مستندسازی تجربی به روایت راویان فتح موسسه طلوع
مستندسازی تجربی به روایت راویان فتح
موسسه طلوع

دوشنبه - 16:30 تا 19:30

16 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش عکاسی مقدماتی احمد ناطقی
آموزش عکاسی مقدماتی
احمد ناطقی

شنبه - 16:30 - 18

8 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – برادران
موسسه طلوع

یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران موسسه طلوع
آموزش کامل زبان انگلیسی ویژه فعالین فرهنگی – خواهران
موسسه طلوع

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30-19:30

9 ماه - 140 جلسه

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
فیلمنامه نویسی پیشرفته حامد عنقا
فیلمنامه نویسی پیشرفته
حامد عنقا

پنج شنبه - 13:30 تا 15

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

درسگفتار های بهار 94

روان شناسی و سینما رضا پورحسین
روان شناسی و سینما
رضا پورحسین

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 20,000 تومان
در خدمت و خیانت پهلوی – مجازی موسی حقانی
در خدمت و خیانت پهلوی – مجازی
موسی حقانی

مجازی

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 30,000 تومان
بصائر (معرفت بخشی و بصیرت افزایی قرآنی) علیرضا معاف
بصائر (معرفت بخشی و بصیرت افزایی قرآنی)

پنج شنبه - 9:30 تا 12:30

14 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی از منظر مسکن و زمین موسسه طلوع
اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی از منظر مسکن و زمین
موسسه طلوع

چهارشنبه - 16:30 تا 19:30

21 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال

مجموعه جلسات باشگاه مخاطبان و اساتید طلوع

خانواده و فرزند روح الله قرهی
خانواده و فرزند
روح الله قرهی

چهارشنبه - 18 تا 19:30

3 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی آرا و اندیشه های آیت الله جوادی آملی علیرضا معاف
بررسی آرا و اندیشه های آیت الله جوادی آملی
علیرضا معاف

پنج شنبه - 13:30 تا 15

6 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال