دوره های حضوری سیدعماد موسوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.