دوره های حضوری ابولفضل سلطانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.