دوره های حضوری یاسر حسین پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.